Τεχνικά Έργα

Κοινοπραξία δύο εταιρειών υλοποιεί σπουδαία έργα υποδομών στη Γλυφάδα

Η κοινοπραξία των εταιρειών ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ και Χωροτεχνική ΑΤΕ ανέλαβε σημαντικά όσο και πολυδάπανα έργα υποδομών στη Γλυφάδα, ενώ υπέγραψε και τη σχετική σύμβαση για την εκτέλεσή τους με τον κύριό τους, τον Δήμο Γλυφάδας. Ο προϋπολογισμός δημοπ...