Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου, κορυφαία στελέχη της αγοράς και καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί μίλησαν για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την αντιπυρική θωράκιση των κατασκευών.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3º Διεθνές Συνέδριο ΕΛΙΠΥΚΑ για την Πυροπροστασία των Κατασκευών, που διοργάνωσε το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. στις 5 και 6 Απριλίου, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Θέμα του συνεδρίου ήταν οι καινοτόμες τεχνολογίες πυροπροστασίας, που πρωταγωνιστούν στην αγορά και συνδράμουν καταλυτικά στην αντιπυρική θωράκιση των υποδομών. Το «παρών» έδωσαν πάνω από 450 σύνεδροι, που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ανέδειξαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον αντιπυρικό σχεδιασμό. Το συνέδριο, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Θράκης και Πατρών, και με χορηγό επικοινωνίας την Boussias Media, αποτέλεσε μία μοναδική ευκαιρία μιας State of the Art ενημέρωσης του Τεχνικού Κόσμου για το νέο τεχνολογικό, επιστημονικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, που δημιουργεί το διευρυμένο Κανονιστικό Πλαίσιο Πυροπροστασίας.

Νέες τεχνολογίες πυρανίχνευσης
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου παρείχαν μία ολόπλευρη ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της πυρασφάλειας. Ειδικότερα στην πρώτη ενότητα, την οποία συντόνισε ο Χ. Χατζηάστρου, Χημικός, MSc. Χημείας Δομικών Υλικών, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης της FIBRAN AE, παρουσιάστηκαν ειδικά ζητήματα Πυροπροστασίας των Κατασκευών, γύρω από τις μελέτες, τις εφαρμογές, τη συμμόρφωση, τους ελέγχους σε συνδυασμό με την ασφαλιστική κάλυψη αυτών. Έπειτα, στην δεύτερη ενότητα έγινε λόγος για θέματα που σχετίζονται με την αντίδραση των καλωδίων στη φωτιά, για δοκιμές πυραντίστασης, για λύσεις πυροπροστασίας φέροντος οργανισμού, αλλά και για νέες τεχνολογίες ξηράς δόμησης, με υψηλές αντοχές στη φωτιά.

Στη συνέχεια, η τρίτη ενότητα έδωσε έμφαση στις νέες τεχνολογίες και πώς αυτές συντελούν στην ασφάλεια των υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, έγινε λόγος για σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και ψηφιακά συστήματα πυροπροστασίας, ενώ αναλύθηκε το πώς οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες συμβάλλουν στη συντήρηση και τη διαχείριση των συστημάτων πυρανίχνευσης.

Το κανονιστικό πλαίσιο και τα διεθνή πρότυπα
Η τέταρτη ενότητα που ακολούθησε, επικεντρώθηκε στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων και στην ανάλυση κινδύνου σε ζώνες μίξης δασικών – αστικών περιοχών. Επιπλέον, παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TREEADS, το οποίο αποτελεί ένα ολιστικό οικοσύστημα διαχείρισης πυρκαγιών για την πρόληψη, καθώς και μια συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων πυροσβεστικών υλικών για τον περιορισμό της διάδοσης της πυρκαγιάς σε μπαταρίες λιθίου. Οι διεθνείς εξελίξεις αποτυπώθηκαν στην πέμπτη ενότητα του συνεδρίου, στην οποία παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τον πυράντοχο σχεδιασμό προσόψεων σε πολυώροφα κτίρια στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, την ιστορική εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την κατακόρυφη μετάδοση φωτιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία σε προσόψεις κτιρίων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Στην έκτη ενότητα, Έλληνες και ξένοι ομιλητές ανέλυσαν ενδιαφέροντα ζητήματα γύρω από την αξιολόγηση κινδύνου και τη μεθοδολογία προγραμματισμού ελέγχων, την πυροπροστασία των κατασκευών υπό το φως του Νέου Κανονιστικού Πλαισίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, τον αποκαπνισμό ψηλών κτιρίων με συστήματα διαφορικής πίεσης, καθώς και την πυροπροστασία ψηλών κτιρίων. Τέλος, στην έβδομη ενότητα εξετάσθηκε ο ρόλος των πυρομηχανικών στην Ελλάδα και διατυπώθηκαν προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Τυποποίησης, με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας.

Το συνέδριο έκλεισε με τη στρογγυλή τράπεζα, στην οποία οι ομιλητές έκαναν μία συνολική ανασκόπηση όλων των θεμάτων που συζητήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, καταλήγοντας σε χρήσιμα συμπεράσματα για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της πυρασφάλειας.

Εν κατακλείδι, το 3º Διεθνές Συνέδριο ΕΛΙΠΥΚΑ για την Πυροπροστασία των Κατασκευών αποτέλεσε μία μεγάλη ευκαιρία να συναντηθούν κορυφαία στελέχη της αγοράς και να ενημερωθούν εμπεριστατωμένα για θέματα που αφορούν την αντιπυρική θωράκιση των υποδομών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, όχι μόνο παρουσιάστηκαν νέες τεχνολογίες και σύγχρονες μέθοδοι πυροπροστασίας, αλλά προτάθηκαν αλλαγές πάνω στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ανθεκτικότητα των κατασκευών. Δόθηκε μία πλήρης εικόνα των εξελίξεων στο ελληνικό και διεθνές προσκήνιο, ανοίγοντας νέους κατασκευαστικούς ορίζοντες, που θα επιφέρουν πιο ποιοτικά και βιώσιμα κτίρια.