Στην πώληση των απαιτήσεων που απορρέουν από το ομολογιακό δάνειο της εταιρείας Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης Ανώνυμη Εταιρεία Ανακατασκευής και Εκμετάλλευσης – εταιρεία εκμετάλλευσης
του γηπέδου Καραϊσκάκης – προχωρούν οι δανείστριες τράπεζες. Πρόκειται για μία διαδικασία με αρκετό βάθος χρόνου εάν κανείς ανατρέξει στην εξέλιξή της κατά το παρελθόν. Με αυτόν τον
τρόπο θα επέλθει η οικονομική εξυγίανση της εταιρείας, η οποία εκτός από υψηλό δανεισμό στα επίπεδα των 50 εκατ. ευρώ, βαρύνεται και με διαδοχικές ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις.

Η συγκεκριμένη εταιρεία από το 2003 υπέγραψε σύμβαση εκχώρησης, υποκαθιστώντας τον Ολυμπιακό (αθλητικό σωματείο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς), στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις, διατηρώντας το δικαίωμα εκμετάλλευσης του γηπέδου που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός για 49 χρόνια. Κύριος του ακινήτου είναι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Η χρήση του νέου «Καραϊσκάκης» που ήρθε να αντικαταστήσει το παλαιό γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης, το οποίο κατεδαφίστηκε, με την ανέγερση του νέου γηπέδου που λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2004, προέβλεπε εμπορικές χρήσεις συνολικής επιφάνειας 6.769 τ.μ., στέγαση των γραφείων διοίκησης στον 1ο όροφο με επιφάνεια 1.140 τ.μ., εστιατόριο στον 2ο όροφο 1.444 τ.μ. και εκμετάλλευση –
ενοικίαση σουιτών στον 3ο και 4ο όροφο με επιφάνεια 1.516 τ.μ. και 1575 τ.μ. ανά όροφο.

Ποιοι πωλούν το «κόκκινο» χαρτοφυλάκιο
Πλέον η Alpha Bank, η Εθνική, η Eurobank, η Do Value (Cairo 3), η Πειραιώς και η QQuant (ABS Metexelixis S.A.) προχωρούν στη μεταβίβαση δανειακού χαρτοφυλακίου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι οφειλές που απορρέουν από το εμπραγμάτως εξασφαλισμένο κοινό ομολογιακό δάνειο της εταιρείας Στάδιο Γ. Καραϊκάκης Α.Ε. καθώς και οι οφειλές που απορρέουν από τις συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακών κινδύνων (ISDA Master Agreement) με ημερομηνία υπογραφής αυτών των συμβάσεων την 15η Ιανουαρίου του 2008.

Η καταγγελία του δανείου από τη Eurobank
Το σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου της εταιρείας διαχείρισης του γηπέδου «Καραϊσκάκης» αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, με τις τράπεζες να έχουν προβεί στην καταγγελία του. Η αρχή έγινε το 2019 όταν Eurobank ως επικεφαλής των ομολογιούχων δανειστών προέβη στην καταγγελία του ομολογιακού, καθιστώντας μάλιστα άμεσα απαιτητό το σύνολο της οφειλής. Να σημειωθεί ότι με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας το συνολικό ποσό οφειλών από δάνεια ανέρχεται στα 49 εκατ. ευρώ. Στο υπό μεταβίβαση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που διατηρεί η Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης Α.Ε. κατά τρίτων και οι οποίες έχουν ενεχυριασθεί και εκχωρηθεί υπέρ των δανειστριών τραπεζών. Η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων θα γίνει προς την Εταιρεία Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.) με την επωνυμία Corner Kick Limited, που εδρεύει στην Λευκωσία. H διαχείρισή τους θα ανατεθεί από στη doValue Greece.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build