Προσωρινός ανάδοχος για το έργο της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων Pangea του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προϋπολογισμού 2,23 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) αναδείχθηκε από το ΔΣ του φορέα η Ζιτακάτ, που ήταν και η μοναδική εταιρεία η οποία συμμετείχε στον σχετικό διαγωνισμό. Η προσφορά της Ζιτακάτ ήταν με οριακή μέση έκπτωση της τάξης του 0,04%. Το έργο θα εκτελεστεί στα Αντικύθηρα και αφορά στις νέες ερευνητικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις του «Παρατηρητηρίου Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ περιλαμβάνει τρεις λειτουργικές ενότητες: τις εγκαταστάσεις του παρατηρητηρίου (βάση), τις μικρές πλατφόρμες παρατήρησης και τους χώρους διαμονής των ερευνητών.

H συγκεκριμένη τοποθεσία έχει επιλεγεί λόγω της αντιπροσωπευτικότητάς της στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς είναι ένα σταυροδρόμι μαζών αέρα που μεταφέρουν διαφορετικούς τύπους αερολυμάτων, επηρεασμένοι σημαντικά από την ορυκτή σκόνη από την Αφρική, τον καπνό από περιφερειακές δασικές πυρκαγιές, την ανθρωπογενή ρύπανση από μεγάλες πόλεις και τα υποστρώματα θαλασσινού αλατιού. H προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 730 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build