Προχωρούν κατεπείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας για τη διατήρηση της παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων της Αττικής εν όψει της χειμερινής περιόδου, τις οποίες πρόκειται να εκτελέσει η Ζιτακάτ ΑΤΕΒΕ. Η Περιφέρεια Αττικής είχε δημοπρατήσει αυτές τις εργασίες προσφεύγοντας, λόγω του χαρακτήρα τους, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης δίχως προηγούμενη δημοσίευση. Ο αρχικός προϋπολογισμός τους ήταν 2.419.354,85 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και η προαναφερθείσα εταιρεία προσέφερε μέση έκπτωση 13,05%, αναδείχθηκε ανάδοχος και υπέγραψε και τη σχετική σύμβαση με την περιφερειακή αρχή (ενώ είναι υποχρεωμένη να αποπερατώσει τα έργα μέσα σε τέσσερις μήνες).

Μετά την κακοκαιρία «Daniel» αυξήθηκαν ασύμμετρα οι ποσότητες φερτών και άλλων ογκωδών υλικών στις κοίτες των ρεμάτων που εμπίπτουν στη χωρική δικαιοδοσία των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικού, Βόρειου, Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, Δήμοι των οποίων, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Εξ αιτίας αυτής της εξέλιξης, λοιπόν, υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να αρθεί ο επαπειλούμενος κίνδυνος από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο στις κοίτες αυτών των ρεμάτων, με την άμεση και έγκαιρη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων επεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι παρεμβάσεις είναι:
• Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, απορριμμάτων, μπαζών ή αυτοφυούς βλάστησης.
• Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής άδειας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων.
• Καθαρισμός οχετών-κλειστών διευθετημένων ρεμάτων, δηλαδή απελευθέρωση της διατομής για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων.