Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών έχει ως σκοπό την υποστήριξη και εφαρμογή προτύπων και προδιαγραφών πυροπροστασίας στις κατασκευές για την προστασία της ζωής και της περιουσίας από τη φωτιά.

Τα συχνά περιστατικά πυρκαγιάς σε κτίρια όλων των χρήσεων, αλλά και οι περιπτώσεις πιο εκτεταμένων καταστροφών, όπως η φονική πυρκαγιά στο Μάτι, απαιτούν τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των μηχανικών αλλά και τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.

Αυτόν τον δύσκολο ρόλο έχει αναλάβει το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ), ένας φορέας που διακρίνεται για την τεχνογνωσία όπως επίσης  για το ισχυρό επιστημονικό και ακαδημαϊκό του υπόβαθρο στα θέματα της πυροπροστασίας, καθώς απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη της αγοράς των κατασκευών και καθηγητές.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΛΙΠΥΚΑ
Το ΕΛΙΠΥΚΑ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο  2018 και αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Στο ΕΛΙΠΥΚΑ συμμετέχουν ελληνικές και διεθνείς βιομηχανίες δομικών υλικών, συστημάτων δόμησης, διατάξεων πυροπροστασίας, κατασκευαστικές εταιρείες, μηχανικοί, καθηγητές από εργαστήρια ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, με άρτια επιστημονική επάρκεια.

Μέλη και συνεργάτες του ΕΛΙΠΥΚΑ συνεισφέρουν με την τεχνογνωσία και την επιστημονική επάρκειά τους στην ενημέρωση της διοίκησης συνεργαζόμενα με υπηρεσιακούς παράγοντες για την επικαιροποίηση του Κανονισμού Πυροπροστασίας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.Από τη μέχρι τώρα πορεία υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν αλλαγές που θα επηρεάσουν θετικά την εφαρμογή του κανονισμού και των προδιαγραφών πυροπροστασίας στις κατασκευές.

Όλα τα μέλη τα μέλη του ΕΛΙΠΥΚΑ είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικό Μέλους, με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης και ανάρτησης των ονομάτων τους στην ιστοσελίδα www.elipyka.org.

Στους στόχους του ινστιτούτου περιλαμβάνονται:

 • Η πλήρης αποτροπή ή σημαντική μείωση των απωλειών ζωής και περιουσίας λόγω φωτιάς στις κατασκευές, μέσω της διαμόρφωσης και υποστήριξης προδιαγραφών αλλά και προτύπων πυροπροστασίας.
 • Η μελέτη και η διατύπωση κομβικών προτάσεων για τη βελτίωση και αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας.
 • Η συμμετοχή στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση), μέσω της υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων και θέσεων.
 • Η προώθηση και συμβολή στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών των μελών του με εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αρχές και οργανισμούς, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη με συναφείς δραστηριότητες.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Κομβικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΛΙΠΥΚΑ διαδραματίζουν επτά επιτροπές:

 1. Επικοινωνίας. Με κύριο ρόλο την ανάδειξη και προβολή του έργου του ΕΛΙΠΥΚΑ και την παρακολούθηση της δημόσιας εικόνας του.
 2. Δεοντολογίας. Με αντικείμενο την προώθηση πνεύματος συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μελών του Ινστιτούτου.
 3. Πιστοποίησης. Με αντικείμενο τη δημιουργία πλαισίου εφαρμογής μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης συμμόρφωσης, για δομικά υλικά και εγκαταστάτες/κατασκευαστές.
 4. Εκπαίδευσης. Για τη δημιουργία και υλοποίηση του εκπαιδευτικού οράματος του ΕΛΙΠΥΚΑ.
 5. Επιστημονική. Για την παρακολούθηση και προαγωγή της έρευνας.
 6. Μελών. Για την ανάπτυξη, διεύρυνση και υπηρέτηση της Κοινότητας των Μελών του ΕΛΙΠΥΚΑ.
 7. Εσωτερικού Ελέγχου. Που αποτελεί τον εσωτερικό ελεγκτικό και διαγνωστικό μηχανισμό για τη διατήρηση του ΕΛΙΠΥΚΑ ως ενός «υγιούς οργανισμού».

ΠΛΗΘΩΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κορυφαία δράση του ΕΛΙΠΥΚΑ ήταν η διοργάνωση του 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, το Φεβρουάριο του 2020. Επίσης, μία από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες του ΕΛΙΠΥΚΑ ήταν η δημιουργία ενός δωρεάν χρηστικού εγχειριδίου σχετικά με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας στο οποίο έχουν ενσωματωθεί, ακριβώς στις κατάλληλες θέσεις, όλες οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι και πυροσβεστικές διατάξεις, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό ένα ενιαίο κείμενο.

Με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να ανατρέξει κανείς σε πολλές διαφορετικές πηγές για να μάθει τι ακριβώς ισχύει σε κάθε περίπτωση. Παράλληλα, το Ινστιτούτο δεν σταμάτησε ποτέ να διεξάγει ημερίδες, να συμμετέχει σε εκθέσεις, αλλά και να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη για όλες τις δράσεις του.

Στόχος αυτών των ημερίδων και των συμμετοχών ήταν η ενημέρωση των μηχανικών και όλων των μερών σχετικά με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και τις ειδικότερες θέσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ έναντι του Κανονισμού αυτού αλλά και γενικότερα για την πυροπροστασία των κατασκευών από την τεχνική και επιστημονική σκοπιά σε σχέση επίσης και με το τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο.

Σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται και οι πρωτοβουλίες του ΕΛΙΠΥΚΑ όσον αφορά θέματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Χαρακτηριστικό είναι το πρόγραμμα «Υπεύθυνος εφαρμογής πυροπροστασίας κτιρίου συνήθων χρήσεων» με το οποίο επιχειρείται η κάλυψη της ανάγκης μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, οργανισμών και εγκαταστάσεων, για «πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή διακινούνται σε αυτές», μέσω ενός ευρύτερου προγράμματος σπουδών, το οποίο απευθύνεται σε υποψηφίους χωρίς ιδιαίτερα προαπαιτούμενα.

Έχει εκπονηθεί ο Οδηγός Σπουδών και σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, που θα είναι μέσα στο φθινόπωρο του 2021. Επίσης, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ενώσεων Πυροπροστασίας Ευρώπης (Confederation of Fire Protection Associations – Europe) θα φιλοξενήσει και θα επιμεληθεί την οργάνωση της ετήσιας συνόδου της CFPA, την εβδομάδα από 18 έως 22 Οκτωβρίου 2021, στο Καβούρι.

To ΕΛΙΠΥΚΑ, τέλος, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Έργο Fire-In(European Fire and Rescue Innovation Network) με το ΚΕΜΕΑ (Εθνικό Κέντρο Μελετών Ασφάλειας) και στο Cluster-e-CODOMH (Συνεργατικός σχηματισμός καινοτομίας για αειφόρες κατασκευές, κτί ρια, υποδομές) με την ΕΒΕΤΑΜ.