Το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) ανακοίνωσε ότι δρομολογεί την απευθείας εξαγορά ή την αναγκαστική απαλλοτρίωση του βιομηχανικού συγκροτήματος της πρώην ζυθοποιίας Φιξ στη Θεσσαλονίκη, μετά και την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Το θέμα τέθηκε προς άμεση γνωμοδότηση στο Συμβούλιο, σε συνέχεια των ενεργειών του ΥΠΠΟ για την απόκτηση του κτιριακού συγκροτήματος, το οποίο, σημειωτέον, είναι κατασκευασμένο στα τέλη του 19ου αιώνα και το 1992 χαρακτηρίστηκε, μαζί με τον εξοπλισμό του, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (με την εν λόγω απόφαση να συμπληρώνεται το 1994, με την κήρυξη 19 κτιρίων του ως διατηρητέα). Το βιομηχανικό συγκρότημα της πρώην ζυθοποιίας Φιξ αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα βιομηχανικής και οικοδομικής αρχιτεκτονικής της εποχής και σύμβολο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, από τον 19ο αιώνα στους βασικούς τομείς παραγωγής της. Αποτελεί, συγχρόνως, το κυριότερο σημείο αναφοράς της δυτικής βιομηχανικής ζώνης της νεότερης πόλης της Θεσσαλονίκης στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

Η νεότερη ιστορία του μνημείου
Από το 1994, το εργοστάσιο περιήλθε σε κατάσταση εγκατάλειψης, ενώ τα μη διατηρητέα κτίσματα του συγκροτήματος ενοικιάζονταν ως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης ή πολιτιστικοί χώροι. Το 2003, η απόφαση κήρυξης τροποποιείται και συμπληρώνεται με νέα υπουργική απόφαση, όπου οριστικοποιείται ο χαρακτηρισμός συγκεκριμένων κτιρίων του συγκροτήματος, ορισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και παρέμεινε η ζώνη προστασίας, όπως είχε οριστεί στην προηγούμενη απόφαση. Ωστόσο, έπειτα από προσφυγή ενώσεων πολιτών στο ΣτΕ, ακυρώνεται η παραπάνω απόφαση.

Το 2006 η πρώην 4η Εφορεία Νεότερων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας προτείνει το συγκρότημα να περιέλθει στην ιδιοκτησία του ΥΠΠΟ και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων γνωμοδότησε, το 2007, υπέρ της πρότασης για την απαλλοτρίωσή του. Δεν έγινε, όμως, καμία ενέργεια για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης, με αποτέλεσμα την ανάκλησή της, το 2010. Το 2023, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων συμφώνησε για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4495/2017 περί των αυθαίρετων κατασκευών, στο πρώην κτιριακό συγκρότημα (κτίρια 1, 2, 3, 4) της εταιρείας «Χυμοφίξ» και την κατεδάφιση του εν λόγω συγκροτήματος κτιρίων, πλησίον των διατηρητέων από το ΥΠΠΟ και εντός του προστατευόμενου περιβάλλοντος χώρου του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος «Ζυθοποιία Φιξ».

Τον Μάιο του 2023, το ΥΠΠΟ συνηγόρησε στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, όπου εντοπίζονται τα βιομηχανικά συγκροτήματα του παλαιού κεντρικού αντλιοστασίου της εταιρείας υδάτων Θεσσαλονίκης (νυν ΕΥΑΘ ΑΕ), χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟ ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου με τον περιβάλλοντα χώρο του και της «Ζυθοποιίας Φιξ». Επίσης, με απόφαση του 2023, σε συνέχεια της θετικής γνωμοδότησης του ΚΣΝΜ, εγκρίθηκε η προμελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του βιομηχανικού συγκροτήματος της ζυθοποιίας Φιξ, με απομάκρυνση των αμιαντούχων υλικών του, όπως και η μελέτη συντήρησης των δομικών υλικών και των διακοσμητικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων του.