Ξεκίνησε η διαβούλευση για το νέο Σχέδιο Νόμου των Πρότυπων Προτάσεων που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ένα σχέδιο νόμου το οποίο αναμένεται το επόμενο διάστημα, να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Η πρόσκληση για τη διαβούλευση έγινε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Άρχισε δε από τις  17/11/2021 το βράδυ και ώρα 22:00 και θα ολοκληρωθεί τη 01/12/2021 και ώρα 14:00.

Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μια προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται πράξη και προωθεί τη καινοτομία και τη μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρήσεων και της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών στη σύλληψη και υλοποίηση των έργων στη χώρα.

Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο της σύλληψης και της ωρίμανσης νέων έργων υποδομών, που θα υποβάλλονται από τον ίδιο τον Ιδιωτικό Τομέα και αφορά στη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων για μεγάλα έργα άνω των 200.000.000 €, σε πρώτη φάση.

Στόχοι του Υπουργείου μέσα από το νέο αυτό πλαίσιο είναι:

-Η Ανάδειξη Νέων «Καινοτόμων» Ιδεών.

-Η Επιτάχυνση Ωρίμανσης Έργων.

-Η Αυξημένη Εμπλοκή Ιδιωτικού Τομέα με την αξιοποίηση της ευελιξίας που έχει.

-Η Μεταφορά Τεχνογνωσίας του Ιδιωτικού Τομέα στη Δημόσια Διοίκηση.

Το πλαίσιο, που παρουσιάζεται, είναι μια μεταρρύθμιση στο χώρο των Δημοσίων Έργων, γιατί από τη μία, επιτυγχάνεται η ωρίμανση έργων που η ίδια η αγορά θεωρεί σημαντικά και από την άλλη, δίνεται κίνητρο στον ιδιωτικό τομέα για την υποβολή πρότυπων τεχνικών λύσεων για την κατασκευή των έργων, έργα που θα ελέγχονται από το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου, δημιουργώντας έτσι μια παρακαταθήκη γνώσης σε αυτό και θα εξασφαλίσει την ταχύτερη μετάβαση σε μια νέα εποχή.

Ο σύνδεσμος της διαβούλευσης:

http://www.opengov.gr/yme/?p=4797