Υπογράφτηκε, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον ανάδοχο, η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης των αρδευτικών έργων του φράγματος Ασωπού στον ν. Κορινθίας. Τη μελέτη υποχρεούται να εκπονήσει, εντός 16 μηνών, η ένωση των ΕΝΜ ΑΕ, Ήλιδα Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, Ecos ΑΕ και ΕΛΤΕΜΕ ΑΕ. Η σύμβαση, ο αρχικός προϋπολογισμός της οποίας ήταν 5.635.403 ευρώ (με ΦΠΑ), έχει ως αντικείμενο τη σύνταξη μελετών υδραυλικών έργων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην ασφάλεια του φράγματος, καθώς επίσης και ηλετρομηχανικών, γεωργικών, περιβαλλοντικών, τοπογραφικών, εδαφολογικών, γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωτεχνικών, στατικών και οικονομικών μελετών.

Στόχος της μελέτης είναι η κατασκευή ενός σύγχρονου, αρδευτικού υπό πίεση δικτύου στην παραλιακή βόρεια πεδινή Κορινθία μέχρι το Κιάτο. Παράλληλα, στοχεύει στον τεχνητό εμπλουτισμό των υδροφορέων της παραλιακής Βόρειας Κορινθίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί, παράλληλα, την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών ώστε, μετά την εξασφάλιση των πρόσθετων πιστώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ολοκλήρωση του φράγματος να γίνει περίπου στον ίδιο χρόνο με την ολοκλήρωση της μελέτης. Με τη λειτουργία του φράγματος, ο ταμιευτήρας του οποίου θα χωρά περίπου 30,2 εκατ. κ.μ. νερού και των συνοδών δικτύων, εκτιμάται ότι θα αρδεύονται περίπου 50.000 στρ. καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην περιοχή από την Κόρινθο μέχρι το Κιάτο.