Στην υποχώρηση της τιμής του αλουμινίου (και όχι στην μείωση των ποσοτήτων), αλλά και στο αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος και τις πληθωριστικές τάσεις που επικρατούν στην αγορά αποδίδει η διοίκηση της Βιοκαρπέτ τη μείωση της κερδοφορίας της και του τζίρου της στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Μία μείωση που ήταν εν μέρει αναμενόμενη, δεδομένου ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η τιμή του αλουμινίου είχε φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, από τα οποία φυσιολογικά υποχώρησε φέτος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Βιοκαρπέτ, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2023 στα 118,35 εκατ. ευρώ, έναντι 131,48 εκατ. στο αντίστοιχο του 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 10%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 8,24 εκατ. ευρώ, έναντι € 12,16 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (-32,2%), ενώ ο όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων 2,25 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, έναντι κερδών 7,51 εκατ. στο εξάμηνο του 2022 (-70,12%). Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 2,18 εκατ., έναντι κερδών 6,98 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (-68,79%).

Επενδύσεις 4,86 εκατ. σε πάγιο εξοπλισμό
Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023 ο όμιλος Βιοκαρπέτ πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 4,86 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό. Μεταξύ άλλων, τον Μάρτιο ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πρέσας διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 11 χιλιάδων τόνων ετησίως στο Κουλούρι Λάρισας, ενώ ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του βιομηχανικού κτιρίου 3,5 χιλιάδων τ.μ. της Exalco, επίσης στο Κουλούρι Λάρισας. Στην ίδια περιοχή έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή νέου κτιρίου συσκευασίας προϊόντων αλουμινίου 4.850 τ.μ. και για την εγκατάσταση ρομποτικής αποθήκης της Exalco, ενώ σε λειτουργία αναμένεται να τεθεί πριν το τέλος του έτους ο φωτοβολταϊκός σταθμός net metering της Exalco, ισχύος 2,5 MW.

Προσδοκίες για εξίσου κερδοφόρο β’ εξάμηνο
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2023, η διοίκηση της Βιοκαρπέτ εκτιμά ότι θα είναι εξίσου κερδοφόρο και ενδεχομένως καλύτερο από το δεύτερο εξάμηνο του 2022, δεδομένου ότι οι επενδύσεις στο εργοστάσιο της Exalco προχωρούν με ταχύ ρυθμό. Υπενθυμίζεται, εδώ, ότι το ένα από τα δύο εργοστάσια της Exalco στο Κουλούρι επλήγη από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Θεσσαλία και ανέστειλε τη λειτουργία του για περίπου δύο εβδομάδες, όμως πλέον είναι σε πλήρη λειτουργία. Μια αρχική εκτίμηση της αποκατάστασης της ζημιάς που υπέστη η Βιοκαρπέτ υπολογίζεται κάτω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, όμως τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν της εταιρεία κατά 100%, τόσο σε αποκατάσταση ζημιών όσο και σε μελλοντική τυχόν απώλεια κερδών. Σε κάθε περίπτωση, η όλη διαδικασία της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης των χρημάτων, θα έχει ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους και εκτιμάται ότι δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build