Την ακύρωση του πλαισίου έγκρισης του Master Plan του ΟΛΠ για τις υποχρεωτικές επενδύσεις που προέκυπταν από τη σύμβαση παραχώρησης του λιμένα Πειραιώς στην Cosco, καθώς και τις πρόσθετες επενδύσεις του της ΟΛΠ ΑΕ στο λιμάνι του Πειραιά, αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, με την απόφαση 547/2022, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι επίμαχες πράξεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων ήταν μη νόμιμες, διότι δεν είχε προηγηθεί, όπως θα έπρεπε, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του νέου σχεδιασμού του λιμένα του Πειραιά, που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη νότια επέκταση του επιβατικού λιμένα του Πειραιά, νέο χερσαίο επιβατικό σταθμό, τέσσερα νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, την επέκταση του Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων στον εμπορικό Λιμένα Ηρακλέους και την κατασκευή πενταώροφου κτηρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στον Προβλήτα Ηρακλέους και νέων αποθηκών σε χώρο 80 στρεμμάτων. Σημειώνεται ότι μειοψήφησαν επτά μέλη του ΣτΕ, κατά τη γνώμη των οποίων δεν απαιτείτο να πραγματοποιηθεί στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση πριν από την έγκριση των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο master plan της ΟΛΠ ΑΕ.

Με άλλη απόφαση του ΣτΕ, ακυρώθηκε η πράξη του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια κατασκευής του έργου της νότιας επέκτασης του επιβατικού λιμένα Πειραιά.

Σημειωτέον ότι για το συγκεκριμένο έργο η ΟΛΠ ΑΕ είχε δαπανήσει συνολικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 το ποσό των 32,9 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος του συμβασιοποιημένου έργου ανερχόταν στα 102,95 εκατ. ευρώ.

Κέρδη-ρεκόρ το 2021 για τον ΟΛΠ
Η απόφαση του ΣτΕ που μπλοκάρει το master plan του ΟΛΠ συνέπεσε με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Οργανισμού για το 2021, από τα οποία προκύπτει ότι κατά το περασμένο έτος ο ΟΛΠ παρουσίασε την υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία του.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 154,2 εκατ. ευρώ, έναντι 132,9 εκατ.

της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 16%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 49,2 εκατ. ευρώ, έναντι 36,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 33,3%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 36,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 39,4% σε σχέση με τα 26,4 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2020.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build