Έσοδα από σειρά ακινήτων και υπηρεσιών μέσω της τιμολόγησης κοινόχρηστων υπηρεσιών αποκομίζει η ΣΤΗΛΜΕΤ Ακίνητα, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Viohalco. Στα βασικά ακίνητα που διαχειρίζεται σε αυτό το πλαίσιο είναι και το εμπορικό κέντρο River West επί της λεωφόρου Κηφισού, όπως και το εμπορικό κέντρο Mare West στην Κόρινθο. Η ΣΤΗΛΜΕΤ εισπράττει, μεταξύ άλλων, τις κοινόχρηστες δαπάνες από κτίρια όπως είναι το Butterfly επί της οδού Αποστολοπούλου αλλά και κτιρίων γραφείων στη λεωφόρο Αμαρουσίου-Χαλανδρίου όπου στεγάζονται γραφεία της Ελληνικά Καλώδια, της Viohalco αλλά και τη Σωληνουργίας Κορίνθου. Ανάλογες υπηρεσίες προσφέρει και σε άλλα ακίνητα που αξιοποιεί η Noval Property, της εταιρείας διαχείρισης των ακινήτων του ομίλου Viohalco αλλά και υπηρεσίες δημιουργίας, τήρησης και κεντρικοποίησης για ακίνητα της Viohalco αλλά και προς την ΟΤΕ Ακίνητα, εταιρεία του ομίλου ΟΤΕ.

Οι πωλήσεις που έκανε η ΣΤΗΛΜΕΤ Ακίνητα στην τελευταία οικονομική χρήση του 2022 έφτασαν τα 6,95 εκατομμύρια ευρώ από 5,29 εκατομμύρια ευρώ το 2021 από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.
Σε ό,τι αφορά στο κόστος πωλήσεων υπηρεσιών για την τελευταία οικονομική χρήση, έφτασε τα 5,54 εκατομμύρια ευρώ το 2022 από 4,88 εκατομμύρια ευρώ το 2021. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι κοινόχρηστες δαπάνες που τιμολογήθηκαν σε μισθωτές και ιδιοκτήτες ακινήτων, όπου η ΣΤΗΛΜΕΤ Ακίνητα έχει αναλάβει τη διαχείριση. Σημειώνεται, ότι το μεικτό κέρδος για την εταιρεία την χρονιά αναφοράς ήταν 1,4 εκατομμύρια ευρώ από 411 χιλιάδες ευρώ το 2021 και τα κέρδη προ φόρων ήταν 64 χιλιάδες ευρώ από ζημίες 489 χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν κερδοφόρα στις 51 χιλιάδες ευρώ από ζημίες 529 χιλιάδων ευρώ.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΣΤΗΛΜΕΤ Ακίνητα
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, η ΣΤΗΛΜΕΤ Ακίνητα υπογράφει συμβάσεις με τη Noval Property για την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον συντονισμό μελετών έως το στάδιο μελέτης εφαρμογής και διαδικασίας δημοπράτησης έργου αλλά και για την επιλογή αναδόχου και στη συνέχεια οικονομική, χρονική και ποιοτική παρακολούθηση και επίβλεψη έργου έως και την παράδοση προς χρήση. Πρόκειται, επί της ουσίας, για έργα αποπεράτωσης ή και αλλαγής χρήσης, επέκτασης υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή ανέγερσης νέων κτιρίων, ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις, καθώς και αναδιαμορφώσεις ακινήτων αλλά και συντονισμός των μισθώσεων ακινήτων. Επιπλέον, αναλαμβάνει την ανεύρεση ακινήτων προς μίσθωση (π.χ. χώρους γραφείων, θέσεων στάθμευσης κλπ), την διαπραγμάτευση όρων μίσθωσης και την σύνταξη συμφωνητικών μισθώσεως ή ανεύρεση ακινήτων προς αγορά κατ’ εντολή της Noval Property, της Viohalco και συνδεδεμένων εταιρειών. Επιπροσθέτως, παρέχονται και υπηρεσίες προώθησης ακινήτων προς αγορά ή μίσθωση και ανεύρεση ενδιαφερόμενων αγοραστών ή μισθωτών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build