Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και τεχνολογίες αιχμής, η νέα πλατφόρμα της MYTILINEOS δημιουργεί βιώσιμες και «έξυπνες» κοινωνίες με απεριόριστες δυνατότητες προς όφελος των πολιτών.

Για πρώτη φορά, όλοι σχεδόν οι Τομείς Επιχειρηματικότητας της MYTILINEOS ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν την πλατφόρμα Smart Cities, ένα οικοσύστημα προηγμένων εφαρμογών, υπηρεσιών και λειτουργιών ικανών να μεταμορφώσουν τις σύγχρονες πόλεις στις έξυπνες κοινωνίες του μέλλοντος.

Στην πρωτοποριακή πλατφόρμα της MYTILINEOS θα περιλαμβάνονται εφαρμογές σχετικές με έννοιες και υπηρεσίες όπως: Blockchain, Smart Lightning, Connected public transport, Smart Parking, Public safety, Smart roads / Connected streetlights / Smart Traffic monitoring and management, Citizen/Tourist services που θα μπουν στη ζωή των πολιτών για να την κάνουν πιο εύκολη. Η «Έξυπνη Διαχείριση Ενέργειας», οι «Έξυπνοι Στύλοι», η «Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων» και η «Πλατφόρμα του Πολίτη» είναι οι εφαρμογές που ήδη εφαρμόζονται από τη MYTILINEOS, και συγκεκριμένα στα Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου, όπου κατοικούν οι εργαζόμενοι του Τομέα Μεταλλουργίας της εταιρείας. Με ποσοτικοποιημένα στοιχεία και έμπρακτα αποτελέσματα, η MYTILINEOS «μεταμορφώνει» έναν πρότυπο οικισμό του ’60 σε μια έξυπνη πόλη, αναβαθμίζοντας τις υποδομές και βελτιώνοντας το επίπεδο ευζωίας των ανθρώπων. Με την πλατφόρμα MYTILINEOS Smart Cities πόλεις, κοινότητες, οικισμοί, ακόμα και μεγάλοι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν βιώσιμες, «έξυπνες» κοινωνίες για όλους τους πολίτες.

Έξυπνη Διαχείριση Ενέργειας για τους «prosumers»
Η Έξυπνη Διαχείριση Ενέργειας συμβάλλει ουσιαστικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό μέσα από «έξυπνους» τρόπους.

Ο χρήστης (prosumer) είναι σε θέση να ενημερωθεί για την μείωση εκπομπών CO2 από την κατανάλωσή του, όπως επίσης και για την «πράσινη» ενέργεια που παράγει και καταναλώνει στην κλίμακα του στόχου της ενεργειακής ουδετερότητας, ενώ παράλληλα μπορεί να μειώσει σημαντικά τους λογαριασμούς ρεύματος.

Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ο χρήστης παράγει τη δική του ενέργεια, η οποία στην συνέχεια αποθηκεύεται σε ειδικές μπαταρίες με στόχο την πλήρη αξιοποίησή της. Στη συνέχεια, το απόλυτα αυτόνομο σύστημα-πλατφόρμα, μέσω ειδικών αλγορίθμων που έχουν αναπτυχθεί από τη MYTILINEOS, στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ενοίκου από «πράσινη» ενέργεια μεγιστοποιώντας παράλληλα και τον συνολικό κύκλο ζωής της μπαταρίας, με έμμεσο οικονομικό όφελος.

Μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας, ο χρήστης (prosumer) έχει τη δυνατότητα με από απλούς δείκτες και διαγράμματα, να κατανοήσει τη λειτουργία του συστήματος, να δει τη μείωση των εκπομπών CO2 για το σπίτι του, να διακρίνει πόσο πράσινος είναι -τόσο σε ημερήσια βάση όσο και ετησίως-, πόση ηλιακή ενέργεια αξιοποίησε (είτε απευθείας είτε μέσω της μπαταρίας) και συνολικά πόσο περιόρισε τη «βρώμικη» ενέργεια που απορροφά από το δίκτυο.

Πράσινη ενέργεια από τους Έξυπνους Στύλους
Οι Έξυπνοι Στύλοι είναι ενεργειακά αυτόνομοι και λειτουργούν με την «πράσινη» ενέργεια που οι ίδιοι παράγουν από τα φωτοβολταικά panel και τις ανεμογεννήτριες που διαθέτουν.
Μέσω αυτών οι πολίτες έχουν πρόσβαση: σε ελεύθερη σύνδεση Internet μέσω 5G, στη μετεωρολογική πρόβλεψη με ακριβή καιρικά δεδομένα που λαμβάνονται από τους εγκατεστημένους μετεωρολογικούς σταθμούς στον οικισμό, σε πληροφορίες για την πόλη τους μέσω διαδραστικής οθόνης, για φόρτιση των συσκευών τους, σε μουσική μέσω bluetooth σύνδεσης και streaming κ.ά. Παράλληλα, οι δήμοι/διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τους πολίτες για τα δρώμενα της πόλης. Παράλληλα, οι δήμοι/διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τους πολίτες για τα δρώμενα της πόλης.

Εξοικονομώντας νερό με Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων
Η Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων είναι ένας καλύτερος, προληπτικός και πιο οικονομικός τρόπος διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του οικισμού/δήμου. Με την ψηφιακή χαρτογράφηση και μοντελοποίηση του δικτύου ύδρευσης του οικισμού/δήμου και την αντικατάσταση των υφιστάμενων αναλογικών υδρομέτρων με ψηφιακά υψηλής ακρίβειας, ο διαχειριστής μπορεί να εξοικονομεί νερό περιορίζοντας τις ζημιές με τον άμεσο εντοπισμό και την αποκατάσταση διαρροών, έχει πρόσβαση στις μετρήσεις από τα υδρόμετρα των κατοίκων απομακρυσμένα με ακρίβεια και χωρίς επιπλέον κόστος, έχει πρόσβαση στις μετρήσεις της κατανάλωσης νερού σε επίπεδο οικισμού και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα να ενισχύσει τις δράσεις ευαισθητοποίησης για τους πολίτες, προβλέπει την κατανάλωση σε σχέση με την θερμοκρασία περιβάλλοντος και τις καιρικές συνθήκες.

Σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο, ο οικισμός μπορεί να εντοπίσει το σημείο της βλάβης και να διακόψει τη ροή του νερού γύρω από το σημείο αυτό, ενώ οι κάτοικοι μπορούν να παρακολουθούν την κατανάλωση τους σε ημερήσια βάση.

Η Πλατφόρμα του Πολίτη φέρνει πιο κοντά πολίτες και δήμους
Με την Πλατφόρμα του Πολίτη οι κάτοικοι έχουν μαζί τους στο κινητό ή το tablet ό,τι χρειάζονται για να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα την πόλη τους και να συμμετέχουν ενεργά και διαδραστικά σε αυτήν.

Συγκεκριμένα, έχουν πρόσβαση σε μετεωρολογικές προβλέψεις, δεδομένα ηλιακής ενέργειας που παράγει και καταναλώνει ο οικισμός, κρατήσεις θέσεων σε καταστήματα ή γήπεδα, πλατφόρμα δηλώσεων βλαβών για το σπίτι τους ή για δημόσιους χώρους και στη συνέχεια να αξιολογήσουν την πορεία των επιδιορθώσεων. Παράλληλα, ο δήμος είναι σε θέση να διαχειρίζεται καλύτερα και ταχύτερα τις αιτήσεις των βλαβών μέσω αυτόματης καταχώρησης αιτημάτων και ανάθεσης σε τεχνικό.

Βασικός στόχος του Citizen Platform είναι η αλληλεπίδραση του δήμου με τους πολίτες τηρώντας μία ενιαία στάση, όπως επίσης και η ανταλλαγή πληροφοριών με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές των Smart Cities.