Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, προσκαλεί τους μηχανικούς και επαγγελματίες εργαζόμενους στον χώρο των κατασκευών και μελετών στη συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου με σκοπό την ανάλυση της ετοιμότητας του κλάδου για το Building Information Modelling (ΒΙΜ), που αποτελεί και το πρώτο βήμα του Υπουργείου για την ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την εφαρμογή του BIM.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί τρία λεπτά το πολύ και σας δίνετε η ευκαιρία να συμμετάσχετε στη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου για την υιοθέτηση της τεχνολογίας Μοντελοποίησης Κτιριακής Πληροφορίας στη χώρα μας.

Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την Εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα» που αποτελεί πρωτοβουλία του ΥΠΥΜΕ σε συνεργασία με τη DG REFORM και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Ανάδοχος του έργου μετά από διαγωνιστική διαδικασία ορίσθηκε η συμβουλευτική εταιρεία PwC. Το έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2023.

Πατήστε εδώ και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο.