Υπογράφτηκε χθες, 23 Νοεμβρίου, η συμφωνία για την απόκτηση μετοχών των εταιρειών ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. συνολικής αξίας €16,6 εκατ. μεταξύ της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της ΑΒΑΞ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση των ποσοστών  5,69% της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και 6,35% της ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. από την ΑΒΑΞ Α.Ε. στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, η συμμετοχή της οποίας ανέρχεται πλέον σε 27,71% και 29,48% αντίστοιχα.

Η επένδυση αυτή που ενισχύει τη συμμετοχή της εταιρείας στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, πιστοποιεί την επιχειρησιακή στρατηγική ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ σε μεγάλα έργα της Περιφέρειας. Στόχος είναι η ουσιαστική συμβολή στην αναβάθμιση  των οδικών αξόνων και υποδομών, η προώθηση και διασφάλιση της ποιότητας διασύνδεσης της χώρας και της ανάπτυξης του περιφερειακού ιστού καθώς και η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ κ. Ε. Μπουλούτας δήλωσε σχετικά: «Στρατηγικός στόχος του Ομίλου, αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία του, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, επενδύοντας σε έργα προστιθέμενης οικονομικής, κοινωνικής αλλά και περιβαλλοντικής αξίας δημιουργώντας παράλληλα συνέργειες με τους υπόλοιπους κλάδους του Ομίλου. 

Διαθέτοντας πλειοψηφική συμμετοχή στους αυτοκινητοδρόμους της Αττικής Οδού και του Μορέα αλλά και διατηρώντας σημαντικά ποσοστά στους αυτοκινητοδρόμους Ολυμπία Οδός και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η αύξηση συμμετοχής του στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου ενδυναμώνει το αποτύπωμα του Κλάδου Παραχωρήσεων του Ομίλου στα μεγάλα έργα παραχώρησης της χώρας.»