Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις κατασκευές τον Φεβρουάριο του 2024 σε σχέση με τον Ιανουάριο, καθώς έπεσε στις 156,7 μονάδες από 172,7 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα.

Όπως αναφέρει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στο οικονομικό του δελτίο για τον Φεβρουάριο του 2024 «Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας», αυτή η έντονη μεταβολή του δείκτη σε μηναία βάση, ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής υποχώρησης των προσδοκιών στις ιδιωτικές κατασκευές, με τα δημόσια έργα, να ενισχύονται ήπια. Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι θετικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων στράφηκαν σε αρνητικές, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένισαν σημαντικά. Αναλυτικά, ο αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στις -5 από +9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, με το 19% (από 31%) των επιχειρήσεων να διατυπώνει αισιοδοξία για το επίπεδο των εργασιών το επόμενο τρίμηνο.

Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις +26 (από +35) μονάδες, με το 31% (από 38%) των ερωτηθέντων να προβλέπει αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα και ένα 5% να εκτιμά μείωσή τους. Στα υπόλοιπα στοιχεία, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών υποχωρούν έντονα και διαμορφώνονται στις +19 (από +38) μονάδες, ενώ στο πεδίο των τιμών, οι πληθωριστικές προσδοκίες εξασθενούν αισθητά (+30 από +44 μον. ο δείκτης). Τέλος, το 13% των επιχειρήσεων αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις (46%) επισημαίνουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού ως το βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία τους, ένα 10% την ανεπαρκή χρηματοδότηση, αλλά και ένα 14% την έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στην ερώτηση σχετικά με το βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον, φαίνεται αυτή να υποχωρεί ελαφρά, καθώς το 66,9% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, έναντι 68,1% τον Ιανουάριο. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων κινήθηκαν έντονα πτωτικά και διαμορφώθηκαν στις +22 (από +52 μον. ο δείκτης), ενώ ως προς τις τιμές, οι πληθωριστικές τάσεις υποχώρησαν έντονα (+34 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο από +62 τον Ιανουάριο). Τέλος, μόλις το 5% των επιχειρήσεων δεν αναφέρει προσκόμματα στη λειτουργία του. Αντίθετα το 59% των επιχειρήσεων αναφέρουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού, το 11% τη χαμηλή ζήτηση και το 4% την ανεπάρκεια χρηματοδότησης, με το μόλις 1% να αναφέρει άλλους συγκυριακούς παράγοντες ως βασικά εμπόδια λειτουργίας τους.

Μικρή βελτίωση έναντι του Ιανουαρίου παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές δημοσίων έργων. Διαμορφώθηκε στις 163,7 (από 158,8 τον Ιανουάριο) μονάδες, ήπια χαμηλότερα από το αντίστοιχο περυσινό επίπεδό του (171,9 μον.). Ως προς το πρόγραμμα εργασιών του κλάδου, ο αρνητικός δείκτης των -6 μονάδων τον Ιανουάριο εντάθηκε ήπια και διαμορφώθηκε στις -10 μονάδες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου (63%) αναμένουν τις ίδιες θέσεις απασχόλησης, ενώ μόλις το 2% προβλέπει μείωσή τους.

Τέλος, το 19% των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 35% να αναφέρει την έλλειψη εργατικού δυναμικού, άλλο ένα 15% την έλλειψη χρηματοδότησης και ένα 10% άλλους συγκυριακούς παράγοντες ως το βασικότερο εμπόδιο λειτουργίας τους.