Ο ΕΦΚΑ δημοσίευσε πρόσκληση σύναψης σύμβασης για υπηρεσίες εκτίμησης μισθωτικής αξίας και μελέτης αξιοποίησης οκτώ τον αριθμό ακινήτων που έχει στην ιδιοκτησία του. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 11.079,40 ευρώ (με τον ΦΠΑ), ενώ θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με επιστολή στα γραφεία του ΕΦΚΑ (Ακαδημίας 22, Αθήνα, ισόγειο, Γραφείο Αυτοτελούς Τμήματος Γενικού Πρωτοκόλλου) μέχρι την 13/3/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Τα οκτώ ακίνητα στα οποία αναφέρεται ο ΕΦΚΑ είναι τα ακόλουθα:
1. Ακίνητο επί της οδού Εμπεδοκλέους 118, Βύρωνας με υπόγειο, ισόγειο, τρεις ορόφους και δώμα
2. Οκταώροφο κτίριο με δεκατέσσερα (14) ισόγεια καταστήματα και υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, επί της οδού Πατησίων 30, Αθήνα
3. Οικόπεδο επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 419, Ηλιούπολη, επιφάνειας 586 τ.μ.
4. Αυτοτελές ακίνητο συνολικής επιφάνειας 4.131.60 τ.μ., αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, 1ο έως 7ο όροφο επί της οδού Ακτή Μιαούλη 17-19 στον Πειραιά
5. Ισόγειο κατάστημα εμβαδού περίπου 66,23 τ.μ. με πατάρι 25,20 τ.μ. περίπου, επί της οδού Φιλελλήνων 2 στον Πειραιά, γωνία με Αντωνίου Αμπατιέλου
6. Ισόγειο κατάστημα συνολικού εμβαδού 93,24 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο επιφάνειας 46,64 τ.μ. και υπόγειο 46,60 τ.μ. επί της οδού Σωτήρος Διός 44 και Ανδρούτσου στον Πειραιά
7. Αυτοτελές κτίριο με συνολικό εμβαδό 1.100 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «Βάθυ» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Αθήνας με πρόσωπο επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 13. Πρόκειται για οικοδομή με υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους, που λειτουργούσε ως ξενοδοχείο Δ’ κατηγορίας με την επωνυμία «ATHENS ΙΝΝ», δυναμικότητας 30 δωματίων
8. Ακίνητο επί της οδού Μητροπόλεως 59, Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελείται από τέσσερις ορόφους και δώμα (απόληξη κλιμακοστασίου) με δύο διαμερίσματα έκαστος και ένα ημιυπόγειο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build