Την δυνατότητα συμμετοχής και σε εισηγμένες εταιρείες δημιουργώντας επενδυτική ομάδα ανά project, έχει η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας με βάση το επιχειρησιακό πλάνο που έχει καταρτήσει. Την ίδια στιγμή στρατηγικό χαρακτήρα στον στρατηγικό της σχεδιασμό καταλαμβάνει η αξιοποίηση του ευρύτατου χαρτοφυλακίου ακινήτων που διατηρεί μέσω θυγατρικών. Για παράδειγμα η ΕΤΑΔ έχει υπό τη διαχείριση της περί τα 76.000 ακίνητα, τα οποία ωστόσο τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες που περιπλέκουν συχνά την αξιοποίησή τους, καθώς περίπου το 1/3 από αυτά είναι καταπατημένα. Ήδη, 2.600 ακίνητα της ΕΤΑΔ τα οποία θεωρούνται αξιολογότερα προς αξιοποίηση έχουν διαβεί την πόρτα της αποτίμησης, με την αξία τους να ανέρχεται σε 1,06 δισ. ευρώ. Ως ιδιαίτερα σοβαρό ενδεχόμενο προβάλλεται η δημιουργία ΑΕΕΑΠ, στην οποία θα ενταχθούν τα πιο ενδιαφέροντα από τα ακίνητα του Υπερταμείου, με προοπτική εισόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε πλήρη εξέλιξη fast track διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης
Επιπλέον, αυτή τη στιγμή έχουν επιλεγεί 1.000 ακίνητα όλων των κατηγοριών και υπό κάθε πιθανό καθεστώς (μισθωμένα, καταπατημένα κλπ.) προκειμένου να γίνει η καταγραφή και αποτίμησή τους, τα οποία θα αποτελέσουν ένα πιλοτικό μοντέλο αξιολόγησης και για τα υπόλοιπα ακίνητα του χαρτοφυλακίου. Εντός του 2022 ολοκληρώνεται ο σχετικός διαγωνισμός για τα πρώτα 1.000 ακίνητα με διαδικασία fast track valuation, ενώ το 2023 θα πραγματοποιηθεί νέος διαγωνισμός όπου το σύνολο των ενδιαφερόμενων εταιρειών της αγοράς θα μπορούν να προσέλθουν και να αναλάβουν μία ομάδα ακινήτων, την οποία θα αξιολογήσουν με δικούς τους ανεξάρτητους εκτιμητές. Κάθε εταιρεία που θα προσέρχεται στη διαδικασία θα λαμβάνει μία ομάδα ακινήτων αφού την παραδίδει καταγεγραμμένη στο Υπερταμείο, θα αναλαμβάνει την επόμενη. Όσο η διαδικασία εξελίσσεται σε βάθος χρόνου, οι ομάδες ακινήτων που θα είναι καταγεγραμμένες θα ανοίγουν τον δρόμο παραδίδοντας τη σκυτάλη σε επόμενες ομάδες, έως ότου να προχωρήσει η αξιολόγηση και καταγραφή για περίπου 80.000 ακίνητα.

Οι ομάδες ακινήτων που θα είναι καταγεγραμμένες και ομαδοποιημένες, θα προορίζονται προς αποτίμηση, γεγονός που θα συμβάλει στην επίσπευση της δαιδαλώδους αυτής διαδικασίας. Εκτός από την ΕΤΑΔ που είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής ακίνητης περιουσίας του Υπερταμείου, η ΓΕΟΣΕ διατηρεί με τη σειρά της 3.500 ακίνητα και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακινήτων. Σε σχέση με την ΕΤΑΔ, στόχευση είναι να υλοποιηθεί μία fast track αξιολόγηση και αποτίμηση των ακινήτων, να ενταχθούν σε επιμέρους κατηγορίες για να αξιοποιηθούν στοχευμένα κάποια από αυτά. Στόχος μέσα από τη συγκεκριμένη κίνηση είναι να αποσαφηνιστεί ποια από τα ακίνητα των θυγατρικών είναι αξιοποιήσιμα και ποια όχι.

Επενδύσεις και αξιολόγηση με κριτήρια ιδιωτικού τομέα
Συνολικότερα, η κατεύθυνση του διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου, Γρηγόρη Δημητριάδη, του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, Στέφανου Γιουρέλη και της ομάδας στελεχών με την οποία συνεργάζονται, είναι η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου μέσα από KPIs που τίθενται για την καθεμία από τις υφιστάμενες θυγατρικές, με στόχευση το Υπερταμείο να καταστεί από διαχειριστής, αξιολογητής της πορείας των θυγατρικών του, οι οποίες θα λειτουργούν με οικονομοτεχνικά κριτήρια ιδιωτικού τομέα.
Ο φορέας θα έχει καθαρά επενδυτικό ρόλο στη νέα αυτή πραγματικότητα που επιδιώκεται να διαμορφωθεί. Στην τρέχουσα χρονική περίοδο το διαθέσιμο ποσό για άμεσες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Επί της ουσίας, το πλαίσιο λειτουργίας των θυγατρικών ορίζεται με βάση τους δείκτες απόδοσης, ενώ υφίσταται ελευθερία επενδύσεων με βάση το μοντέλο της ιδιωτικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι εάν τα στελέχη του Υπερταμείου εκτιμούν ότι είχε ενδιαφέρον να συμμετάσχει μετοχικά σε μία εταιρεία, ο φορέας θα μπορούσε να προχωρήσει σε τοποθέτηση σε αυτόν. Σημειώνεται ότι τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται το Υπερταμείο ανέρχονται στα 6,5 δισ. ευρώ. Για το σύνολο των εταιρειών υφίσταται ένα στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης, με στόχο την αύξηση της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά 15% στο προσεχές χρονικό διάστημα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build