Ενέργειες και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας παρουσίασε η Καλλιόπη Παπαδάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτιρίων και Επιστημονική Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (ΓΓΧΣΑΠ) του ΥΠΕΝ. Η παρουσίαση έγινε στη διάρκεια του τελικού συνεδρίου του ευρωπαϊκού προγράμματος Capable, το οποίο συνδιοργάνωσαν οι (εταίροι του προγράμματος) ΥΠΕΝ και ΠΕΔΜΕΔΕ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην οικοδόμηση ικανοτήτων ώστε στελέχη της δημόσιας διοίκησης από εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ και των εθνικών στρατηγικών για το κύμα ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων.

Τα μπόνους του νέου ΝΟΚ και προώθηση προγραμμάτων
Μεταξύ άλλων, η κ. Παπαδάκη αναφέρθηκε στο ότι ο νέος οικοδομικός κανονισμός δίνει κίνητρα για αύξηση του προβλεπόμενου συντελεστή δόμησης σε μία περιοχή από 5% μέχρι και 10%, σε περίπτωση που το κτίριο μελετηθεί και κατασκευαστεί με προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης, εάν κατατάσσεται δηλαδή στην ενεργειακή κλάση Α+.
«Ακόμη, το ΥΠΕΝ προώθησε προγράμματα ένταξης έργων αστικού σχεδιασμού και αστικής αναβάθμισης (δημόσιων χώρων και κτιρίων) που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ χρηματοδοτεί και προγράμματα ανακαίνισης και αναβάθμισης από το Πράσινο Ταμείο. Επιπλέον, η ΓΓΧΣΑΠ προσκάλεσε Δήμους της Ελλάδας να ενταχθούν στο μνημόνιο συνεργασίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποστολής για τον μετασχηματισμό 100 ευρωπαϊκών πόλεων σε κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες έως το 2030. Ως τώρα, έξι ελληνικές πόλεις συμμετέχουν επίσημα στην αποστολή», πρόσθεσε η κ. Παπαδάκη.

Μείωση ρύπων, «βιώσιμα» κτίρια, πολεοδομική μεταρρύθμιση
Τέλος, η κ. Παπαδάκη στάθηκε και στην κατάρτιση από το ΥΠΕΝ των Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών για απογραφή/υπολογισμό των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου από τα δημοτικά κτίρια, στο ότι ΥΠΕΝ-ΤΕΕ συνεργάζονται για τον ορισμό προδιαγραφών για το «βιώσιμο» κτίριο (ενώ θα ακολουθήσουν, όπως είπε, εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους μηχανικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και στο πρόγραμμα της πολεοδομικής μεταρρύθμισης, που περιλαμβάνει συνολικά 227 μελέτες τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και «αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2025».