Εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο βάσει του οποίου θα δημιουργηθεί το νέο κέντρο έρευνας και καινοτομίας «Πολιτεία Καινοτομίας» στο πρώην βιομηχανικό ακίνητο της ΧΡΩΠΕΙ στην οδό Πειραιώς .Η περιοχή επέμβασης, όπως προαναφέρθηκε, αφορά στο ακίνητο των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του βιομηχανικού συγκροτήματος «ΧΡΩ.ΠΕΙ.», συνολικού εμβαδού 17.868,69 τ.μ.,  το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 63, επί της Λεωφόρου Πειραιώς 62, του Δήμου Πειραιώς. Σύμφωνα με την νέα απόφαση, το Ο.Τ. 63 αποχαρακτηρίστηκε από χώρος ανέγερσης «Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς» και παραχωρήθηκε η αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση του ακινήτου στο Ελληνικό Δημόσιο  υπό τη Διαχείριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για 49 έτη,  με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας Πρότυπου Πάρκου Έρευνας και Τεχνολογίας.

Πώς θα διαμορφωθεί η Πολιτεία Καινοτομίας στην πρώην ΧΡΩΠΕΙ

Νέα πνοή θα αποκτήσει το πρώην βιομηχανικό ακίνητο της ΧΡΩΠΕΙ, καθώς για τη δημιουργία του νέου Κέντρου Καινοτομίας Πρότυπου Πάρκου Έρευνας και Τεχνολογίας, θα γίνει αξιοποίηση ή και αναδιάταξη των αρχικών κελυφών του κτιριακού συγκροτήματος.  Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης του σχετικού πολεοδομικού σχεδίου, επιτρέπεται η ανέγερση νέων κτιρίων εντός του ακινήτου, η προσθήκη νέων όγκων και η δημιουργία ακάλυπτων χώρων εντός του ακινήτου με τις απαραίτητες διαμορφώσεις, προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας του. Το βιομηχανικό συγκρότημα περιλαμβάνει 38 διακριτά υφιστάμενα κτίρια εντός του ακινήτου, τα οποία ομαδοποιούνται σε 17 κτίρια και συγκροτήματα κτιρίων. Αναλυτικότερα, το σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες χρήσεις γης στο σύνολο της περιοχής επέμβασης: γραφεία, κέντρα έρευνας και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Η κύρια χρήση θα αποτελεί τουλάχιστον το 50% της συνολικής δόμησης και στο πλαίσιό της επιτρέπεται η εγκατάσταση ερευνητικών εργαστηρίων, βιβλιοθήκης, χώρων εκπαίδευσης και σεμιναρίων, χώρων διοίκησης του κέντρου και εκθεσιακού χώρου ή χώρου παρουσιάσεων.  Επιπρόσθετες χρήσεις γης θα γίνουν για τη δημιουργία: χώρων συνάθροισης κοινού και συνεδριακά κέντρα, εμπορικών καταστημάτων, χώρων εστίασης και αναψυχής, χώρων εκγύμνασης και ευεξίας, χώρων για την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς του ακινήτου, αναψυκτήριων, καταλυμάτων επισκεπτών – ερευνητών, αποθηκών χαμηλής όχλησης, επαγγελματικών εργαστήριων αποκλειστικά προηγμένης τεχνολογίας και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων. Η Πολιτεία Καινοτομίας θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί περίπου 2.000 άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια συνεδρίων θα μπορεί να εξυπηρετεί επιπλέον 1.500 άτομα.

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης

Αναφορικά, ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης αγγίζει το 2,6% και ανέρχεται στα 46.458,59 τ.μ. και το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης είναι 60%, ήτοι 10.721,21 τ.μ.. Επίσης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων είναι τα 21 μέτρα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build