Τα τελευταία χρόνια, το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ, ή LNG) κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τόσο στη διεθνή αγορά όσο και στην εγχώρια, καθώς είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου σε μακρινές αποστάσεις.

Συγκεκριμένα, το 2020, χρονιά-ρεκόρ για την κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, το ΥΦΑ κυριάρχησε στις εισαγωγές φυσικού αερίου, ακριβώς λόγω των χαμηλότερων τιμών σε σχέση με το αέριο των αγωγών.
Έτσι, δεν είναι τυχαίο που τα έργα αποθήκευσης ΥΦΑ εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια ανάπτυξη στην Ελλάδα, ενώ δρομολογείται η περαιτέρω ανάπτυξή τους, μιας διέπονται από το γενικότερο πνεύμα της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία καθορίζει τις στρατηγικές επιλογές του σύγχρονου κόσμου και αποτελεί στόχο της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ LNG ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ
Ο Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσας βρίσκεται στη νήσο Ρεβυθούσα, 500 m περίπου από την ακτή της Αγίας Τριάδας, στον κόλπο Πάχης Μεγάρων, 45 km δυτικά της Αθήνας. Η αποθηκευτική του ικανότητα ανέρχεται στα 225.000 m3 ΥΦΑ και η ωριαία δυναμικότητα αεριοποίησης στα 1.250 m3 ΥΦΑ σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας (Sustained Maximum Send out Rate – SMSR).

Ο ΔΕΣΦΑ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από σημαντικές επενδύσεις για τη συνεχή βελτίωση των εγκαταστάσεων του Τερματικού Σταθμού. Τον Οκτώβριο του 2007 και τον Δεκέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκαν η 1η και η 2η φάση αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού αντίστοιχα, οι οποίες αύξησαν α) τη δυναμικότητα αποθήκευσης με την λειτουργία της 3ης δεξαμενής αποθήκευσης, β) τη δυναμικότητα αεριοποίησης ΥΦΑ και γ) τη δυνατότητα υποδοχής μεγαλύτερων πλοίων ΥΦΑ μέχρι και του μεγέθους του Qmax. Έτσι, η εγκατάσταση μπορεί να διαχειρίζεται πλέον περισσότερες ποσότητες ΥΦΑ και να διατηρεί μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα, ενισχύοντας τόσο την ρευστότητα της αγοράς όσο και την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας σε φυσικό αέριο. Τον Απρίλιο του 2009, ο στρατηγικός ρόλος του Σταθμού ενισχύθηκε περαιτέρω με τη θέση σε λειτουργία της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), ισχύος 13 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο.

Τον τελευταίο χρόνο, δρομολογείται η υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν τον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας. Τον Μάιο του 2020, η ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προτιμητέος υποψήφιος EPC κατασκευαστής στον διαγωνισμό του ΔΕΣΦΑ για το έργο «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός Σταθμού Υποδοχής και Φόρτωσης Βυτιοφόρων ΥΦΑ (Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου) στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5,2 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 14 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στο έργο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και ο αναγκαίος εξοπλισμός, όπως σωληνώσεις, μετρητές και συστήματα επιτήρησης και πυρασφάλειας, για τη φόρτωση βυτιοφόρων ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα.

Το συγκεκριμένο έργο έχει μεγάλη σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς αερίου στην Ελλάδα και την εθνική οικονομία, καθώς αποτελεί το πρώτο στάδιο υλοποίησης του εθνικού σχεδίου για την τροφοδοσία και τη διάδοση του φυσικού αερίου σε καταναλωτές και περιοχές όπου δεν υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο, όπως τα νησιά, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και ορεινές περιοχές της χώρας.

Επίσης, τον Μάρτιο του 2021, ο ΔΕΣΦΑ έδωσε το «πράσινο φως» για την υλοποίηση άλλης μιας υποδομής, καθώς έλαβε την τελική επενδυτική απόφασή του για την κατασκευή προβλήτα μικρής κλίμακας στον τερματικό σταθμό εισαγωγής ΥΦΑ. Το έργο, συνολικού ύψους περίπου 20,4 εκατ. ευρώ, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο του 2022. Η νέα προβλήτα θα πραγματοποιηθεί στο βορειοανατολικό τμήμα της Ρεβυθούσας και θα εξυπηρετεί τη φόρτωση ΥΦΑ σε πλοία μικρής κλίμακας (1.000 m3 και έως 28.000 m3). Τα μικρότερα πλοία θα εφοδιάζουν άλλα πλοία που κινούνται με ΥΦΑ (πλοία μεταφοράς φορτίου, μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων, Ro-Pax), κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, η προβλήτα θα επιτρέψει τη χρήση σκαφών μεταφοράς και διανομής ΥΦΑ (feeder vessels), καθιστώντας έτσι δυνατή την προμήθεια «δορυφορικών» εγκαταστάσεων ΥΦΑ, καθώς και σταθμούς διανομής σε άλλα λιμάνια. Έτσι, για παράδειγμα, θα μπορούν να ανεφοδιάζονται με καύσιμο και τα πλοία που φτάνουν στο λιμάνι της Πάτρας. Παράλληλα, η δυνατότητα χρήσης των feeder vessels ουσιαστικά σημαίνει πως θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και ο ανεφοδιασμός νησιωτικών περιοχών μέσω θαλάσσιων «εικονικών» αγωγών αερίου. Έτσι, η αποβάθρα θα αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο και τα ελληνικά νησιά.

Γενικά, ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εθνικές ενεργειακές υποδομές της χώρας, η οποία παρέχει ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας, λειτουργική ευελιξία στο ΕΣΜΦΑ και αυξημένη δυνατότητα κάλυψης εκτάκτων απαιτήσεων της αγοράς φυσικού αερίου.
Εν τω μεταξύ, δύο σημαντικά έργα που έχουν μπει στον δρόμο της υλοποίησης είναι το «Διώρυγα Gas» και το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης.

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS
Το «Διώρυγα Gas» θα κατασκευαστεί από την εταιρεία Διώρυγα Gas, θυγατρική εταιρεία της Μότορ Όιλ Ελλάς, και προβλέπει την κατασκευή μίας πλωτής μονάδας αεριοποίησης και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στους Αγίους Θεοδώρους στην Κόρινθο. Το έργο περιλαμβάνει ειδικό πλοίο, κατασκευή προβλήτας και χερσαίο αγωγό για τη σύνδεση της μονάδας FSRU στο ΕΣΜΦΑ. Πρόκειται για μία επένδυση η οποία θα ενσωματώσει τις παγκόσμιες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, ενισχύοντας την ελληνική τεχνογνωσία κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων FSRU.
Το έργο εντάχθηκε στο επικαιροποιημένο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2021-2030, το οποίο έλαβε έγκριση από τη ΡΑΕ, ανοίγοντας τον δρόμο στη Motor Oil ώστε να προχωρήσει στα επόμενα βήματα της «ωρίμανσης» της επένδυσης. Στόχος του ομίλου είναι τα βήματα αυτά να οδηγήσουν στην έναρξη λειτουργίας του «Διώρυγα Gas» το αργότερο μέχρι το τέλος του 2023.

Βασικά στοιχεία του έργου
Τα βασικά στοιχεία του έργου είναι τα εξής:
● Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (Floating Storage and Regasification Unit) [FSRU].
● 4 δεξαμενές αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), συνολικής χωρητικότητας περίπου 180.000 m3.
● Μονάδα αεριοποίησης (επί του πλοίου), δυναμικότητας 300-500 m3 ΥΦΑ/ώρα.
● Χερσαίο Αγωγό σύνδεσης Φυσικού Αερίου για τη διοχέτευση του καυσίμου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) μέσω νέου μετρητικού σταθμού.
Η δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου στο σύστημα υπολογίζεται σε 2,0-3,0 bcm/έτος. Όσον αφορά τη μόνιμη αγκυροβόληση του πλοίου, αυτή θα γίνει σε απόσταση περίπου 200 m από τη στεριά. Από την προβλήτα θα διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης (send-out φυσικού αερίου), ενώ η σύνδεση με το ΕΣΦΑ θα γίνει, μέσω χερσαίου αγωγού, σε απόσταση περίπου 2 km.

Πλεονεκτήματα από την υλοποίηση του έργου
Η «Διώρυγα Gas» είναι ένα έργο που θα έχει πολλαπλά οφέλη για την αγορά φυσικού αερίου, τόσο της Ελλάδος όσο και της ΝΑ Ευρώπης. Συγκεκριμένα:
● Θα αποτελέσει μια νέα πύλη εισόδου ΥΦΑ στο ΕΣΦΑ, προσφέροντας ευελιξία στις εισαγωγές ανταγωνιστικού ΥΦΑ, μειώνοντας έτσι τη συμφόρηση της Ρεβυθούσας και καθιστώντας πιο ανταγωνιστική την τιμή του φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά.
● Θα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής ποσοτήτων φυσικού αερίου στο κέντρο της κατανάλωσης του ΕΣΦΑ, λόγω της χωροθέτησής του στους Αγίους Θεοδώρους – πλησίον των μεγαλύτερων σημείων κατανάλωσης φυσικού αερίου στον Νότο και των σχεδιαζόμενων μελλοντικών επεκτάσεων του ΕΣΦΑ στην Πελοπόννησο,
● Θα διευκολύνει την περαιτέρω διείσδυση φυσικού αερίου σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων ΥΦΑ μικρής κλίμακας ή/και συμπιεσμένου φυσικού αερίου,
● Θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό με οφέλη για τους τελικούς καταναλωτές, λόγω του πλήθους των προσφορών αλλά και της άμεσης σύγκρισης των τιμών αγωγού και ΥΦΑ.
● Θα συμβάλλει στην ασφάλεια εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου με επαύξηση της συνολικής δυναμικότητας αποθήκευσης ΥΦΑ κατά 80%.
● Θα συμβάλλει στη στρατηγική διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, δεδομένου ότι αυτή την στιγμή ή στο εγγύς μέλλον ένα σημαντικό μέρος του φυσικού αερίου που εισάγεται στην Ελλάδα διοχετεύεται μέσω Τουρκίας (Turkstream, Κήποι, TAP). Έτσι, θα ενισχύσει την ύπαρξη εναλλακτικών πηγών προμήθειας με τη μορφή ΥΦΑ, οι οποίοι θα μπορούν να εισάγονται χωρίς γεωπολιτικά ρίσκα και γεωπολιτικούς περιορισμούς, καθώς μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης είναι ένα σύγχρονο και υψηλής τεχνολογίας έργο, προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ, που αναπτύσσεται από την Gastrade Α.Ε. Μέσα στο B’ τρίμηνο του 2021 αναμένεται να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για το έργο, η οποία θα σημάνει το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του έργου, με τους μετόχους να έχουν αναγγείλει την ολοκλήρωση και έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του εντός του 2023.

Εξελίξεις υπάρχουν όμως και στο σκέλος των εγκρίσεων. Τον Απρίλιο του 2021 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, και των Υφυπουργών Οικονομικών, κ. Αποστόλη Βεζυρόπουλου, και Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνου Φραγκογιάννη, για τη «διαδρομή και εγκατάσταση του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού και της πλωτής μονάδας του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης».

Η απόφαση λήφθηκε με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία (Τεχνική Έκθεση του Νοεμβρίου 2020 και θεωρημένα σχέδια του τοπογράφου μηχανικού Χρήστου Τασούδη, από τον Σεπτέμβριο 2020). Στην ΚΥΑ καθορίζονται το σύνολο του αιτούμενου διαδρόμου (προσωρινού και μόνιμου) υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού και περιοχής εγκατάστασης της πλωτής μονάδας του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, έξι επιμέρους τμήματα διαδρόμου (προσωρινού και μόνιμου), η περιοχή εγκατάστασης της πλωτής μονάδας του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης και η ζώνη ασφαλείας πέριξ αυτής καθώς και η περιοχή προσαιγιάλωσης.

Τα σημεία-σταθμοί του έργου
Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα αποτελείται από μία υπεράκτια πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης ΥΦΑ και από ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μέσω του οποίου το φυσικό αέριο προωθείται στο ΕΣΦΑ και από εκεί προς τους τελικούς καταναλωτές. Το έργο μπορεί επίσης να συνδεθεί και να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο και άλλα κατάντη συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου, υφιστάμενα ή προγραμματισμένα, όπως ο TAP.

Συγκεκριμένα, αποτελείται από 3 βασικά μέρη:

1. Την Υπεράκτια Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Aεριοποίησης ΥΦΑ, με δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου η οποία θα ξεπερνά τα 5,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως. Η πλωτή μονάδα, διαστάσεων περίπου 300 m μήκος, 32,5 m διαθέσιμο πλάτος καταστρώματος και 26,5 m ύψος, θα περιλαμβάνει:
● συστήματα πρόσδεσης δεξαμενοπλοίων και μετάγγισης ΥΦΑ,
● 4 δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ συνολικής χωρητικότητας έως 170.000 m3,
● 4 μονάδες αεριοποίησης δυναμικότητας 400 m3 ΥΦΑ/ώρα έκαστη,
● μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πλωτής μονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια,
● μετρητική μονάδα για την καταμέτρηση των ποσοτήτων του φυσικού αερίου που αεριοποιούνται,
● χώρους διαμονής, ενδιαίτησης και παραμονής του πληρώματος.

2. Τις μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:
● το αγκυροβόλιο της πλωτής μονάδας σε σταθερό σημείο σε θαλάσσια περιοχή βάθους περίπου 40 m, σε απόσταση 17,6 km νοτιοδυτικά της Αλεξανδρούπολης και 10 km από την απέναντι ακτή της Μάκρης, το οποίο θα αποτελείται από τον πυργίσκο πρόσδεσης της πλωτής μονάδας και το σύστημα αγκύρωσης. Ο μεν πυργίσκος πρόσδεσης θα διατηρεί τη μονάδα σε σταθερό σημείο, επιτρέποντας όμως την περιστροφική κίνηση 360° κατάντη του κυματισμού της θάλασσας. Το δε σύστημα αγκύρωσης θα αποτελείται από 8 άγκυρες αναρρόφησης, οι οποίες θα είναι ακτινικά διατεταγμένες, έτσι ώστε να προσφέρουν σταθερή και ασφαλή πρόσδεση της πλωτής μονάδας κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Πλεονέκτημα του συστήματος πρόσδεσης της πλωτής μονάδας μέσω του πυργίσκου είναι ότι θα μπορεί να αποσυνδέεται εύκολα σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή έκτακτης ανάγκης.
● δύο εύκαμπτοι αγωγοί, διαμέτρου 14″ ο καθένας, μέσω των οποίων το ΦΑ θα μεταφέρεται από τον πυργίσκο στην Πολλαπλή Εξαγωγής Τέρματος Αγωγού (Pipeline End Manifold/PLEM)
● Πολλαπλή Εξαγωγής Τέρματος Αγωγού (PLEM), η οποία θα βρίσκεται στον πυθμένα της θάλασσας και από την οποία θα ξεκινά ο υποθαλάσσιος αγωγός.

3. Το υποθαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα του αγωγού για να μεταφέρεται το φυσικό αέριο προς το ΕΣΦΑ. Ο υποθαλάσσιος αγωγός θα έχει μήκος 24 km και θα ποντιστεί επί του πυθμένα της θάλασσας μέχρι βάθους 15 m, ενώ για μικρότερο βάθος από αυτό (περίπου 6 km απόσταση από την ακτή) θα τοποθετηθεί σε όρυγμα και θα επιχωθεί. Στη συνέχεια, ο αγωγός θα προσαιγιαλωθεί στην περιοχή της ακτογραμμής Απαλού και θα συνεχίζει υπόγεια την πορεία του βόρεια για ακόμη 4 km, μέχρι να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην περιοχή της Αμφιτρίτης σε νέο Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό, ο οποίος θα κατασκευαστεί και θα λειτουργείται από τον ΔΕΣΦΑ για τις ανάγκες του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης. Ο αγωγός σχεδιάζεται με διάμετρο 30’’ σε όλο το μήκος του, με μέγιστη πίεση λειτουργίας 100 barg.

Η σημασία του έργου
Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης έχει ενταχθεί στον κατάλογο με τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ (PCIs). Στη σημασία και τα οφέλη που θα προκύψουν για τη χώρα μας από την υλοποίηση του εν λόγω έργου στάθηκε η κα Εύα Σπηλιώτη, CFO της Gastrade Α.Ε., δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «O τερματικός σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη αποτελεί μια νέα κρίσιμη πύλη φυσικού αερίου για την προμήθεια της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ικανοποιώντας την πρόσθετη ζήτηση φυσικού αερίου που θα υπάρξει στην περιοχή στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα. Το έργο θα δώσει πρόσβαση στο ΥΦΑ σε αγορές με περιορισμένες επιλογές προμήθειας, προσφέροντας στην περιοχή ασφάλεια εφοδιασμού, διαφοροποίηση των οδών και των πηγών αερίου, ευελιξία των τιμών, ενεργειακή ρευστότητα και ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Επίσης, θα συμβάλλει στην εξάλειψη της απομόνωσης των περιφερειακών αγορών και λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες και τις νέες προγραμματισμένες υποδομές στην περιοχή, δημιουργώντας έναν ενεργειακό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το έργο είναι στρατηγικά τοποθετημένο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, κοντά στο σημείο εισόδου της διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), μιας βασικής υποδομής για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά ενώ βρίσκεται επίσης στη διαδρομή του αγωγού TAP.
Επιπρόσθετα, το έργο υποστηρίζει την μετάβαση σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μίγμα μέσω της αυξημένης χρήσης του φυσικού αερίου έναντι του άνθρακα, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO2.
Τέλος, είναι προφανές ότι το έργο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης υποστηρίζει την τοπική, εθνική και περιφερειακή οικονομία δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας».

Κρίσιμη πύλη προμήθειας φυσικού αερίου για την Ελλάδα: Εύα Σπηλιώτη, CFO της Gastrade Α.Ε.
«O τερματικός σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη αποτελεί μια νέα κρίσιμη πύλη φυσικού αερίου για την προμήθεια της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ικανοποιώντας την πρόσθετη ζήτηση φυσικού αερίου που θα υπάρξει στην περιοχή στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα. Το έργο θα δώσει πρόσβαση στο ΥΦΑ σε αγορές με περιορισμένες επιλογές προμήθειας, προσφέροντας στην περιοχή ασφάλεια εφοδιασμού, διαφοροποίηση των οδών και των πηγών αερίου, ευελιξία των τιμών, ενεργειακή ρευστότητα και ενίσχυση του ανταγωνισμού».