«Υγιεινά υλικά: Γιατί το LEED δεν είναι αρκετό» ήταν ο τίτλος της παρουσίασης που έκανε στο Building Materials Forum η Sandra Baer, Managing Director, Beyond Sustainability. Όταν πρόκειται, εξήγησε, για τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας σε έναν χώρο, στην πρώτη γραμμή είναι η πιστοποίηση WELL, που εφαρμόζει την επιστήμη του πώς το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, ευεξία και απόδοση, ταξινομώντας σε 10 κατηγορίες τις στρατηγικές σε επίπεδο κτιρίου και σε επίπεδο οργάνωσης. Πρόσθεσε πως το WELL και το LEED ενθαρρύνουν μία σειρά από διαφορετικές προδιαγραφές προϊόντων, πιστοποιήσεων και δηλώσεων, μεταξύ των οποίων οι CARB, Greenguard, FloorScore και Cradle to Cradle.

Η τελευταία είναι μια πιστοποίηση που ελέγχει μεταξύ άλλων την υγεία των δομικών υλικών, την κυκλικότητα των προϊόντων, την προστασία του κλίματος, την καθαρότητα του αέρα, την ορθή χρήση νερού και εδάφους και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σημαντικό ρόλο, είπε, παίζει και ο τρόπος που καθαρίζεται ένα κτίριο: η έκταση και η συχνότητα της καθαριότητας, η καταγραφή των διαδικασιών καθαριότητας, η εκπαίδευση των καθαριστών, καθώς και η χρήση των κατάλληλων καθαριστικών. Μεγάλος Χορηγός του Building Materials Forum ήταν η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ και Χορηγός η ISOMAΤ.