Ο τουρισμός συνιστά έναν κομβικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, με την Κρήτη να βρίσκεται στην πρώτη θέση επισκεψιμότητας κάθε χρόνο αλλά και στο επίκεντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος.

Οτουρισμός αποτελεί την βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνει ο Εμμανουήλ Τσακαλάκης, Πρόεδρος Ξενοδόχων Ρεθύμνου & Γ.Γ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ). Η ανθεκτικότητα του επισφραγίστηκε διεθνώς με ισχυρές επιδόσεις και σταθερή ροή επενδύσεων παρά την πανδημία, την αβεβαιότητα του πολέμου στην Ουκρανία και τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη, συμπληρώνει ο Μανώλης Γιαννούλης, Α΄ Αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων – ΠΟΞ, Αντιπρόεδρος Οικονομικών Δ.Σ. Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ , Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανίων, καθώς και Υποψήφιος Πρόεδρος ΠΟΞ.

Μανώλης Γιαννούλης Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανιών, Α ΄Αντιπρόεδρος ΠΟΞ, Αντιπρόεδρος Οικονομικών Δ.Σ. ΣΕΤΕ

Σήμερα ενεργοποιούνται περισσότερα εγχώρια και ξένα κεφάλαια στον ξενοδοχειακό κλάδο, γεγονός που, σε συνδυασμό με την πολιτική σταθερότητα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, θα αποτελέσει ορόσημο για την ελληνική οικονομία, περιγράφει. Τα ελληνικά ξενοδοχεία διατηρούν προσδοκίες για αναπτυξιακή υπεροχή τόσο για το 2023 όσο και για τα επόμενα τρία χρόνια, μας λέει ο Μανώλης Γιαννούλης.

Η χώρα μας επανατοποθετείται ως επενδυτικός προορισμός κεφαλαίων μακροπρόθεσμης απόδοσης, όμως χρειάζεται να συνεχιστούν με τόλμη αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, συμπληρώνει.

Παράγοντες που συμβάλλουν στην ξενοδοχειακή ανάπτυξη
Το αναπτυξιακό κλίμα μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην ξενοδοχειακή ανάπτυξη σε ένα νησί, δηλώνει στο Construction ο Γιώργος Πελεκανάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιάς Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Οι αποφάσεις των τοπικών και κεντρικών κυβερνήσεων σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού και την ξενοδοχειακή ανάπτυξη είναι κομβικές, ενώ η οικονομική σταθερότητα και η διαθεσιμότητα επενδυτικού κεφαλαίου ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε νέα ξενοδοχεία, περιγράφει.

Γιώργος Πελεκανάκης, Πρόεδρος ΠΟΔΙΞ

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει, όσο περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται το νησί, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για ξενοδοχειακές υπηρεσίες, η οποία λειτουργεί ενθαρρυντικά στην ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων. Σημαντικό ρόλο στην προσβασιμότητα του νησιού και την άνεση των τουριστών διαδραματίζουν η διαθεσιμότητα και η ποιότητας της υποδομής, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, οδικοί διάδρομοι και δίκτυα μεταφορών , συμπληρώνει ο Γιώργος Πελεκανάκης. Με την ικανότητα ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών μονάδων συνδέονται στενά οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και η αειφόρος ανάπτυξη ενώ το κοινωνικό κλίμα του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας και της ασφάλειας, επίσης επηρεάζει την επιλογή του νησιού από τουρίστες και επενδυτές, μας πληροφορεί.

Για τη διασφάλιση της βιώσιμης και επιτυχούς ξενοδοχειακής ανάπτυξης σε ένα νησί, είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, τουριστικών εταιρειών και άλλων ενδιαφερομένων φορέων, καταλήγει. Ανάπτυξη δίχως συνδυασμό κρατικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας δεν υφίσταται, τονίζει ο Εμμανουήλ Τσακαλακάκης.

Υποδομές που στρώνουν το έδαφος της ανάπτυξης
Τα μεγάλα και μικρότερα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα στην Κρήτη, η πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη, η περιβαλλοντική διαχείριση, η εξοικονόμηση ενέργειας και η γρήγορη προσαρμογή στα νέα δεδομένα, που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή, συνιστούν παράγοντες που θα ωθήσουν την ανάπτυξη ακινήτων υψηλών προδιαγραφών τόσο στη Φιλοξενία όσο και στην επενδυτική κατοικία για άλλες ή/ και ειδικότερες χρήσεις, δηλώνει στο Construction ο Μανώλης Γιαννούλης.

Η αύξηση του τουρισμού, με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για καταλύματα και αυξημένες επενδύσεις σε τουριστικές εγκαταστάσεις, εκτιμά ο Γιώργος Πελεκανάκης.

Υποδομές όπως το νέο αεροδρόμιο, ο Βόρειος Οδικός Άξονας και αργότερα η οδική σύνδεση του νέου αεροδρομίου με τα νότια παράλια της Κρήτης, βελτιώνουν την προσβασιμότητα και την άνεση των κατοίκων και των τουριστών, επηρεάζοντας την ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων και ακινήτων, μας εξηγεί.

Αν και υπάρχει γενικότερα μεγάλη υστέρηση στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων και, συνεπώς, στην ποιότητα των υφιστάμενων υποδομών, έργα εν εξελίξει, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου, αλλά και έργα υπό τελική έγκριση, όπως ο νέος Βόρειος Οδικός Άξονας, προβλέπεται να αλλάξουν ριζικά την τουριστική βιομηχανία του νησιού, επιβεβαιώνει ο Λάμπρος Τσιλεδάκης, COO Officer του ομίλου ΤΣΙΛΕΔΑΚΗ.

Εμμανουήλ Τσακαλάκης, Πρόεδρος Ξενοδόχων Ρεθύμνου & Γ.Γ ΠΟΞ

Αναβαθμισμένο το ξενοδοχειακό προϊόν της Κρήτης
Η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη θέση της επισκεψιμότητας κάθε χρόνο και, ανέκαθεν, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, σημειώνει ο Μανώλης Γιαννούλης.
Άμεσα ή έμμεσα ο τουρισμός είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης μας και η τουριστική ανάπτυξη του νησιού συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της, προσθέτει ο Εμμανουήλ Τσακαλάκης.

Οι σοβαρές επενδύσεις που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια από τους τοπικούς ξενοδόχους έχουν αναβαθμίσει σημαντικά το ξενοδοχειακό προϊόν του νησιού, το οποίο μπορεί πια να διατηρεί εξαιρετική σχέση ποιότητας / τιμής σε παγκόσμιο επίπεδο, περιγράφει ο Λάμπρος Τσιλεδάκης.

Η αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας την τελευταία πενταετία και η συνεχώς αυξανόμενη έλευση κεφαλαίων και επενδύσεων από το εξωτερικό, δίνουν πνοή στην τουριστική κίνηση στην Κρήτη, παρατηρεί ο Εμμανουήλ Τσακαλάκης.

Στο νησί μας δρομολογούνται φιλόδοξα projects για δημιουργία ή ανακατασκευή και συντήρηση μονάδων, μας πληροφορεί ο Μανώλης Γιαννούλης.

Λάμπρος Τσιλεδάκης, COO Officer, Όμιλος ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ

Υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο για ανάπτυξη νέων όσο και για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη, αποκαλύπτει ο Λάμπρος Τσιλεδάκης.

Εστιάζει κυρίως στη δημιουργία πολυτελών μονάδων 5 αστέρων και λιγότερο σε χαμηλότερες κατηγορίες, αναφέρει ενώ, όπως σημειώνει, έντονη κινητικότητα παρατηρείται τον τελευταίο καιρό και από διεθνή ξενοδοχειακών brands (Hilton, Marriot κλπ.) αλλά και από funds του εξωτερικού για σοβαρή ανάπτυξη στην Κρήτη.

Διεύρυνση του επενδυτικού ενδιαφέροντος
Οι οικονομικές συνθήκες, ο τουρισμός, οι κανονιστικές αλλαγές, καθώς και άλλοι παράγοντες, που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά ακινήτων, καθορίζουν την εξέλιξη της αγοράς, δηλώνει στο Construction ο Γιώργος Πελεκανάκης.

Η Κρήτη θα έχει μια μοναδική ευκαιρία να αναδειχθεί ως νησί πρότυπο για την αναπτυξιακή του δυναμική, αν καταφέρει να συγκεντρώσει πολλαπλάσια επενδυτικά κεφάλαια, σημαντικό τμήμα των οποίων θα κατευθυνθεί στην αγορά ακινήτων πάσης φύσεως, σημειώνει ο Μανώλης Γιαννούλης. Με χαμηλότερο κόστος δανεισμού και προσέλκυση κεφαλαίων ισχυρών Ελλήνων και διεθνών επενδυτών στον ξενοδοχειακό κλάδο και σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας, η αγορά ακινήτων στο νησί θα ωφεληθεί από τη συνολική αναπτυξιακή πορεία που θα καταγραφεί, συμπληρώνει.. Όπως τονίζει, το επενδυτικό ενδιαφέρον χρειάζεται πλέον να στραφεί όχι μόνο προς ακίνητα με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, εξαιτίας των πιέσεων του αυξημένου πληθωρισμού και των επιτοκίων, αλλά και σε ακίνητα με στόχο την αποκόμιση υπεραξίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η αξιοποίηση της παλιάς Αμερικάνικης βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου, είναι ένα κλασσικό παράδειγμα πως οι επενδυτές μπορεί να επενδύουν σε νέα ξενοδοχεία, εξοχικές κατοικίες και ακίνητα για ενοικίαση, μας λέει ο Γεώργιος Πελεκανάκης.

Τα περιθώρια ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων, μετά και τα αναμενόμενα μεγάλα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν την επόμενη δεκαετία, είναι μεγάλα, αφού η Κρήτη αναμένεται να υποδεχθεί πάνω από τον διπλάσιο αριθμό επισκεπτών σε λίγα χρόνια, δηλώνει στο Construction ο Εμμανουήλ Τσακαλάκης. Τα νέα σχέδια θέτουν τις βάσεις για προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερων εισοδηματικών κριτηρίων τα επόμενα χρόνια, μας λέει ο Μανώλης Γιαννούλης.

Άνθηση της αγοράς real estate και αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας
Νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις αλλά και τεράστια αύξηση στην ζήτηση οικιών και επαγγελματικής στέγης θα εμφανιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκτιμά ο Εμμανουήλ Τσακαλάκης. Όπως, μάλιστα, περιγράφει, η αύξηση της απασχόλησης θα συμβάλλει σε άνθηση της αγοράς real estate, ενώ και η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την αγοραπωλησία οικοπέδων και ακινήτων, θα αναπτυχθεί στο μέγιστο. Θα αναπτυχθούν περιοχές της ενδοχώρας της Κρήτης που μέχρι τώρα «είναι σε ρηχά νερά», τονίζει ο Εμμανουήλ Τσακαλάκης. Η αγορά ακινήτων στην Κρήτη αναμένεται να γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη μέσα από την μελλοντική (βραχυπρόθεσμα) ανάπτυξη του τουρισμού, σημειώνει. Στα μέρη της Κρήτης με υπαρκτό ή προβλεπόμενο τουριστικό ενδιαφέρον έχει ήδη ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη, γεγονός που επιτρέπει κυρίως σε μεγάλους παίκτες να εισέλθουν με αξιώσεις στην ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών μονάδων, αποκαλύπτει ο Λάμπρος Τσιλεδάκης. Η ραγδαία διείσδυση του τομέα των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων τύπου AirBnB επηρεάζει επίσης σημαντικά την αγορά ακινήτων στο νησί, προσθέτει. Όπως εκτιμά, οι τιμές της αγοράς συγκρατούνται ακόμα λίγο μόνο ως παράπλευρη συνέπεια του γεγονότος ότι, εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης των υπηρεσιών δόμησης αλλά και της δαιδαλώδους διαδικασίας που απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας, είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν επενδυτή να βρει ώριμο ή να ωριμάσει ο ίδιος ένα ξενοδοχειακό επενδυτικό σχέδιο.

Μέχρι τη στιγμή που γραφόταν το συγκεκριμένο αφιέρωμα, δεν είχαν καθοριστεί οι ιδιότητες των μελών που εκλέχτηκαν στο ΔΣ στις 12 – 10 – 2023 .