Βαίνει πια προς υλοποίηση ένα οδικό έργο στη Μυτιλήνη το οποίο δημοπράτησε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και, όπως η ίδια είχε τονίσει σε ανακοίνωσή της για το θέμα, οι κάτοικοι του νησιού το ανέμεναν «επί δεκαετίες». Πρόκειται για τη βελτίωση της επαρχιακής οδού Αμπελικού-Σταυρού. Ο αρχικός προϋπολογισμός του project ήταν 10.795.000 ευρώ με τον ΦΠΑ και, εν τέλει, ως ανάδοχός του αναδείχθηκε η ΑΛΤΕΚ ΑΕ, που ήταν εξάλλου και η μόνη που κατέθεσε προσφορά στη διάρκεια του διαγωνισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η εργολαβική σύμβαση του έργου θα υπογραφεί σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουλίου, από την ίδια και τον ανάδοχο – συνεπώς, οι εργασίες θα μπορούν έπειτα να προχωρήσουν (με την προθεσμία αποπεράτωσής τους να έχει οριστεί στις 700 ημερολογιακές ημέρες).

Τι περιλαμβάνει το έργο
Πρόκειται να κατασκευαστεί οδικός άξονας για τη βελτίωση δύο οδικών τμημάτων (Α και Β). Το τμήμα Α αφορά στον δρόμο μήκους 321,59 μ. που ξεκινά από τη Μεγάλη Λίμνη και καταλήγει λίγο πριν τον οικισμό Αμπελικό. Αποτελεί βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου και έχουν προβλεφθεί και οι απαραίτητες συνδέσεις με τους υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους για να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η εξυπηρέτηση όλων των παρόδιων ιδιοκτησιών. Το τμήμα Β αφορά στον δρόμο μήκους 7.504,60 μ. που συνδέει τον οικισμό Αμπελικό με τον οικισμό Σταυρό και Βατερά.

Το εν λόγω τμήμα Β αποτελείται από 2 υποτμήματα (1 και 2). Το υποτμήμα 1 έχει αφετηρία την αφετηρία της οριστικής μελέτης αμέσως μετά τον οικισμό Αμπελικό και πέρας στη ΧΘ 0+779,69, ενώ συνδέεται (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) με τον υφιστάμενο δρόμο προς Ακράσι. Επιπλέον, στη ΧΘ 0+655,77 προβλέπεται διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου (Κ1), από όπου αρχίζει το υποτμήμα 2 με συνεχόμενη τη χιλιομέτρηση και τελειώνει στη ΧΘ 7+380,68 προς Βατερά. Τέλος, στη ΧΘ 7+318,32 του υποτμήματος 2 προβλέπεται διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου μορφής Τ (Κ2) προς τον οικισμό Σταυρό (υποτμήμα 3 μήκους 745,80 μ.), για το οποίο δεν προβλέπεται υλοποίηση λόγω μη οριοθέτησης του παρακείμενου ρέματος Βούρκου. Θα γίνουν και εργασίες ηλεκτροφωτισμού των ισόπεδων κόμβων Κ1 και Κ2.