Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΤΑΙΠΕΔ συνυπέγραψαν τη σύμβαση για την ανάθεση στο Ταμείο της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάπτυξη του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» στις πρώην εγκαταστάσεις της ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ στη Δάφνη. Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ.
Προαπαιτούμενο, πάντως, για την ανάπτυξη του Κυβερνητικού Πάρκου αποτελεί η μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων της ΠΥΡΚΑΛ στο εργοστάσιο της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) στη Μάνδρα, προκειμένου να ελευθερωθεί το ακίνητο της Δάφνης.

Όπως διαβάσατε στο Build, για το έργο αυτό προκηρύχθηκε μεν διαγωνισμός αλλά ματαιώθηκε, μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή αμυντικού τομέα της ΕΑΣ για επαναξιολόγηση και τροποποίηση του σχεδιασμού του project. Το Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» θα υλοποιηθεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε ένα έργο που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου διοικητικού συγκροτήματος κτιρίων και αστικού πάρκου στις εγκαταστάσεις της ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό. Στο Πάρκο προβλέπεται να μετεγκατασταθούν εννέα υπουργεία (Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΥΠΕΝ, Εργασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγείας, Τουρισμού, Πολιτισμού, Εσωτερικών) και ορισμένοι φορείς (ΑΑΔΕ, ΕΕΣΥΠ ΑΕ, ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, ΕΤΑΔ ΑΕ).