Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάπλαση πλατειών Παναγιώτη Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου» ανακοινώθηκε επίσημα από τον Δήμαρχο Καισαριανής Χρήστο Βοσκόπουλο, τη Δημοτική Αρχή, το επιτελείο του Δημάρχου, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στα 2.690.322,58 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Τι θα περιλαμβάνει το έργο
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, το έργο συνίσταται στην ενοποίηση, στην βιοκλιματική αναβάθμιση και στην λειτουργική βελτιστοποίηση των δύο πλατειών και του σταθερού εξοπλισμού τους. Η περιοχή ανάπλασης καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια περίπου 10.361 τ.μ..

Συγκεκριμένα, αφορά στην κατασκευή της ανάπλασης και ενοποίησης των υφιστάμενων πλατειών Παναγιώτη Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου με συνοδή αναμόρφωση περιμετρικών οδών με στόχο την βελτίωση της άμεσης πρακτικής λειτουργίας της πόλης. Οι βασικές εργασίες περιλαμβάνουν την υλοποίηση νέων βιοκλιματικών στεγάστρων και περγκολών, την ανακατασκευή των επιστρώσεων – πλακοστρώσεων, την υλοποίηση νέων στοιχείων νερού – σταθερές λίμνες, την τροποποίηση και επέκταση των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων στον περιβάλλοντα χώρο και τους γειτονικούς δρόμους, την υλοποίηση νέων φωτιστικών στοιχείων και τον νέο αστικό εξοπλισμό σε όλη την επιφάνεια
των δύο πλατειών.

Σημειώνεται πως βασικά στοιχεία της αναβάθμισης που προτείνεται αποτελούν, πέραn της αισθητικής βελτίωσης, η συνολική θετική βιοκλιματική ποιότητα των πλατειών με τη νέα μορφή τους και η ενίσχυση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών, με τον σχεδιασμό ζωνών κίνησης και στάσης πεζών, τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών και ατόμων μειωμένης κινητικότητας, τη συσχετισμένη με τη γενικότερη προσπάθεια του δήμου Καισαριανής για την κατά το δυνατόν ηπιότερη κυκλοφορία των τροχοφόρων, στη γειτονική περιοχή. Την μελέτη της ανάπλασης υλοποίησε το αρχιτεκτονικό γραφείο Arsis, με επικεφαλής τον αρχιτέκτονα και ομότιμο καθηγητή αρχιτεκτονικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνο Μωραΐτη.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build