Εγκρίθηκε, από την αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή, η ένταξη του έργου της ανάπλασης της ΔΕΘ στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, μέσω Σύμβασης Παραχώρησης. Θα πραγματοποιηθεί, λοιπόν, διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την παραχώρηση, η περίοδος της οποίας ορίζεται στα 35 χρόνια και θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασής της.

Το project θα υλοποιηθεί μέσω σύμβασης παραχώρησης, με τη μορφή σύμπραξης ιδιωτικών και δημόσιων πόρων. Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του, θα απαιτηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η δημόσια συμμετοχή δύναται να ξεπεράσει το 1/3 του προϋπολογισμού, με εξασφαλισμένους πόρους έως 120 εκατ. ευρώ (αθροιστικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας).

Η καταβολή της δημόσιας συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί κατά την πενταετία της κατασκευής του έργου. Οι υπόλοιποι πόροι θα προέλθουν από ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης και τραπεζικό δανεισμό. Σύμφωνα, τέλος, με το χρονοδιάγραμμα του έργου, εντός του 2025 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και να έχει δημοσιευθεί το τεύχος του διαγωνισμού, ως το α’ εξάμηνο του 2026 προβλέπεται να έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος, το β’ εξάμηνο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευαστική περίοδος και μέχρι το 2031 εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών.