Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου Wood2Wood, που προτείνει και σχεδιάζει μια κυκλική πορεία για τη χρήση του ξύλου, βάσει της κυκλικής οικονομίας. Με συντονιστή το ελληνικό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το έργο εστιάζει στις αναξιοποίητες δυνατότητες διαχείρισης των απορριμμάτων ξύλου από την κατασκευή, την κατεδάφιση και τα απορριπτόμενα έπιπλα. Σε αυτό, συμμετέχουν 25 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες και τη Νότια Αφρική, στο πλαίσιο του Horizon Europe.

Μάλιστα, είναι έντονο το ελληνικό… άρωμα του project, καθώς, εκτός από το ΕΠΙΣΕΥ και το ΕΜΠ, σε αυτό λαμβάνουν μέρος το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Όμιλος Ελλάκτωρ, η Δράξις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΑΕ και η Q-Plan International Advisors PC. Το Wood2Wood επιδιώκει να ανακυκλώσει τα απόβλητα ξύλου, μεταμορφώνοντάς τα σε πολύτιμους πόρους. Θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν προηγμένες τεχνολογίες διαχωρισμού και ταξινόμησης του ξύλου, διαδικασίες και τεχνολογίες ανακύκλωσης και ψηφιακά εργαλεία για βελτίωση των κυκλικών ροών δευτερογενών υλικών. Θα εξεταστεί, επίσης, η δημιουργία ενός ευρύτερου υποστηρικτικού πλαισίου για εφαρμογή των προς ανάπτυξη τεχνολογιών, ενώ η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των αλυσίδων αξίας θα εξεταστούν μέσα από τρία διαφορετικά σενάρια χρήσης.