Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Σκοπίων αναφέρει ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Κτηματολογίου Ακινήτων της Βόρειας Μακεδονίας, συνολικά 32.971 συναλλαγές εγγράφηκαν κατά το έτος 2023 στη βάση δεδομένων του Μητρώου Τιμών και Ενοικίων της γειτονικής μας χώρας. Από αυτές τις συναλλαγές, οι 23.545 αφορούσαν σε αγοραπωλησίες ακινήτων.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες 9.426 συναλλαγές, αυτές αφορούσαν σε μισθώσεις ακινήτων. Σε ετήσια βάση, παρατηρήθηκε μείωση κατά 4% (σε σύγκριση με το έτος 2022) στις πωλήσεις ενώ οι μισθώσεις αυξήθηκαν σε ποσοστό 9%. Η συνολική αξία των εγγεγραμμένων πωλήσεων ακινήτων το 2023 ανήλθε στο ποσό των 910 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι περισσότερες αγορές και πωλήσεις σημειώθηκαν τον Μάρτιο του 2023 (και ήταν 2.464) και οι λιγότερες κατά τη διάρκεια του Απριλίου (1.722 τον αριθμό).