Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Σκοπίων επισημαίνει στοιχεία της κρατικής στατιστικής υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, τα οποία αναφέρουν πως στη διάρκεια του 2023 οι επιχειρηματικές οντότητες της χώρας που προέρχονται από τον κλάδο των κατασκευών δαπάνησαν οικοδομικά υλικά και ενέργεια συνολικού ποσού περίπου 190 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως προκύπτει από τα ίδια δεδομένα, οι δαπάνες αυτές ήταν κατά 6,6% περισσότερες, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, στη συνολική αξία των δαπανημένων δομικών υλικών και ενέργειας, κυρίαρχη ομάδα είναι η κατηγορία «βασικά υλικά», με 81 εκατομμύρια ευρώ (42,7%). Έπονται οι ομάδες «αναλωθέντα καύσιμα» με 28 εκατομμύρια ευρώ (14,9%) και «υλικά οπλισμού και στερέωσης», αξίας 21 εκατομμυρίων ευρώ (11,4%).