Διευκρινίσεις για την «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά ζητά η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού H οικονομική επιτροπή του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας ενέκρινε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Βόνιτσας». Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Μ. Τετάρτη 20/04/2022. Ωστόσο δόθηκε παράταση μέχρι τη Πέμπτη 05/05/2022. Η οικονομική επιτροπή έκανε δεκτές όλες τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που μετείχαν στον διαγωνισμό. Συγκεκριμένα η έκπτωση που προσέφερε η εταιρεία Γεωγένεσις ανήλθε στο 13,78% και ακολούθησαν οι προσφορές των εταιρειών W.A.T.T. ΑΕ (11,22%), Β. Γεωργαλής και ΣΙΑ ΕΕ (2%), ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ (1,22%) και ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ (1,22%).

Ως εκ τούτου η Γεωγένεσις ανακηρύχθηκε «προσωρινός μειοδότης». Ωστόσο, καθώς η προσφορά της κρίθηκε «ασυνήθιστα χαμηλή», η οικονομική επιτροπή ζητά από την εταιρεία «να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης».
Τα έργα

Στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Βόνιτσας θα πραγματοποιηθούν έργα επέκτασης του παραλιακού κρηπιδώματος, επισκευής του υφιστάμενου κυματοθραύστη, κατασκευής ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, πόντισης πλωτών προβλητών και εγκατάστασης εξοπλισμού στον υφιστάμενο προβλήτα, ενώ θα δημιουργηθούν μόνιμα αγκυροβόλια σκαφών και θα πραγματοποιηθεί βυθοκόρηση.

Παράλληλα θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις ύδρευσης, συλλογής λυμάτων, πυρόσβεσης, ισχυρών ρευμάτων, τηλεφώνων – DATA όπως επίσης δεξαμενές σταθμού καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν κτίριο γραφείων διοίκησης, αναψυκτήριου, χώρων υγιεινής και Η/Μ εγκαταστάσεων επιφάνειας δόμησης 295,215 τ.μ. και φυλάκιο εισόδου 4 τ.μ., ενώ θα υπάρξει διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build