Στο πλαίσιο της δυναμικής εξέλιξης της εταιρείας και με γνώμονα την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, η Volterra A.E. αναθέτει τη Διεύθυνση Λιανικής Ρεύματος και Αερίου στον κ. Δημήτρη Αϋφαντή.

Ο κ. Αϋφαντής είναι Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας τον Μάρτιο του 2016 και έχει διατελέσει Key Account Manager και Senior Account Manager, ενώ από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους είχε αναλάβει τον ρόλο του Αναπληρωτή Διευθυντή Λιανικής.

Με εμβριθή γνώση, ικανή εμπειρία και την στήριξη της Διοίκησης, ο κ. Αϋφαντής θα οδηγήσει με αξία και υπευθυνότητα σε νέα πορεία τη Διεύθυνσή του προτείνοντας νέες ιδέες και εμφυσώντας νέο πνεύμα προς όφελος της εταιρείας και των καταναλωτών.