Τη διαμόρφωση του προστίμου στη Μεσόγειο απέστειλε πρόσφατα η Επιτροπή Ανταγωνισμού προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, έχοντας συνεδριάσει για την υπόθεση που αφορά στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στον διαγωνισμό του τμήματος Γούρνες – Χερσόνησος του ΒΟΑΚ. Πρέπει να θυμίζουμε πως ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί από το 2018, καθώς το έργο κατασκευάστηκε από την κοινοπραξία Δομική Κρήτης – Εκτέρ – Ερέτβο – Θεμέλη.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, το έργο εντάχθηκε στο πλαίσιο ευρύτερης καρτελικής σύμπραξης, μεταξύ ομάδας εταιρειών της 7ης τάξης εργοληπτικού πτυχίου και εταιρειών 6ης τάξης για την κατανομή ποσοστού διαγωνισμών δημοσίων έργων με το σκεπτικό ότι η μία ομάδα θα υποχωρούσε σε διαγωνισμό έναντι της έτερης, έναντι της υπόσχεσης ότι και η έτερη ομάδα θα υποχωρούσε με τη σειρά της σε επόμενο διαγωνισμό.

Στο Γούρνες – Χερσόνησος συμφωνήθηκε μεταξύ της Μεσόγειος και τουλάχιστον των επιχειρήσεων της 6ης τάξης ΕΡΕΤΒΟ, Θεμέλη, Εκτέρ, Δομική Κρήτης και Χρ. Κωνσταντινίδης η κατανομή του, μέσω του εκ των προτέρων (πριν από την κατάθεση των οικονομικών προσφορών) προσδιορισμού ως μειοδότη της κοινοπραξίας των εταιρειών 6ης τάξης, Δομική Κρήτης, Εκτέρ, Θεμέλη και ΕΡΕΤΒΟ και του καθορισμού του ύψους των εκπτώσεων που θα προσέφεραν οι εταιρείες/κοινοπρακτικά σχήματα, οι οποίες είχαν προσυμφωνήσει να συμμετέχουν εικονικά, υποβάλλοντας προσφορά κάλυψης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ως αντάλλαγμα προς τις εταιρείες/κοινοπραξίες που συμμετείχαν με εικονικές προσφορές συμφωνήθηκε να δοθεί είτε υπεργολαβία στο συγκεκριμένο έργο, στο πλαίσιο του οποίου μία εταιρεία υπέβαλε προσφορά κάλυψης ή σε επόμενο προς δημοπράτηση έργο, είτε επιταγή αποζημίωσης. Με βάση όσα προκύπτουν, η Μεσόγειος συμμετείχε σε οριζόντια αντιανταγωνιστική σύμπραξη υπό τη μορφή συμφωνίας/εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ επιχειρήσεων και τελικά της επιβλήθηκε μειωμένο πρόστιμο ύψους 4.954 ευρώ, με την αιτιολογία μεταξύ άλλων ότι η οικονομική της δύναμη στην αγορά κατασκευής δημοσίων έργων δεν κρίνεται σημαντική, τουλάχιστον με τα δεδομένα της εποχής.

Η απόφαση αυτή πήρε το δρόμο προς το ΦΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ είχε αποφασιστεί από το 2021 η επιβολή προστίμου στην Αθωνική (πτωχευμένη ήδη από το 2019). Σύμφωνα με εκείνη την απόφαση, η Αθωνική μετείχε στον διαγωνισμό σε κοινοπρακτικό σχήμα με την Μεσόγειο και υπέβαλε προσφορά κάλυψης υπέρ του κοινοπρακτικού σχήματος, το οποίο αναδείχθηκε, ως είχε προσυμφωνηθεί, ανάδοχος του έργου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build