Η VITEX ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιθεώρηση του Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΕΤΙCS) με Επιχρίσματα VITEXTHERM σύμφωνα με την EAD 040083-00-0404, και έγινε η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που λαμβάνει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από τον Ελληνικό Κοινοποιημένο Οργανισμό BQV (NB 2884).

Τα συστήματα VITEXTHERM EPS και VITEXTHERM MW συνοδεύονται από μια πλήρη γκάμα προϊόντων καλύπτοντας όλες τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και διασφαλίζοντας το άριστο τεχνικό αποτέλεσμα της εφαρμογής.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πιστοποιητικό για τα συστήματα αυτά.