Το 2023 ήταν μία από τις πιο αποδοτικές χρονιές στην ιστορία του ομίλου Vitex, που παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, συγκράτηση του δανεισμού και βελτίωση ρευστότητας, παρά τις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν παγκοσμίως, κυρίως λόγω του πληθωρισμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Vitex, το 2023 έκλεισε για τον όμιλο με κύκλο εργασιών ύψους 72,81 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 66,32 εκατομμυρίων ευρώ το 2022, μία αύξηση που προήλθε τόσο από τις πωλήσεις στην Ελλάδα, όσο και από τις εξαγωγές. Όσον αφορά στις πωλήσεις εντός Ελλάδας, αυξήθηκαν από τα 51,98 εκατομμύρια ευρώ στα 55,41 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, οι πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά αυξήθηκαν από τα 9,71 εκατομμύρια ευρώ στα 11,23 εκατομμύρια ευρώ.

Αναφορικά με τις πωλήσεις σε αγορές τρίτων χωρών, αυξήθηκαν από τα 4,64 εκατομμύρια ευρώ στα 6,17 εκατομμύρια ευρώ. Τα μεικτά κέρδη της Vitex κατέγραψαν άνοδο από τα 19,33 εκατομμύρια ευρώ στα 23,84 εκατομμύρια ευρώ, με το περιθώριο μεικτού κέρδους να αυξάνεται επίσης από το 29% στο 33%.
Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου το 2023 διαμορφώθηκαν στα 4,53 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 3,06 εκατομμυρίων ευρώ το 2022, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στα 3,49 εκατομμύρια ευρώ, έναντι κερδών 1,89 εκατομμυρίων ευρώ το 2022. Τέλος, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε 23,65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο δείκτης «δάνεια προς πωλήσεις» διαμορφώθηκε σε 32,5%.

Ενίσχυση αποθεμάτων
Οι επενδύσεις του ομίλου σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν το 2023 σε 6,7 εκατομμύρια ευρώ (ποσοστό 9,2% επί των πωλήσεων), ενώ τα αποθέματα του ομίλου σαν ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν στο 17%. Συνολικά το 2023 τα αποθέματα ανήλθαν σε 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται, ότι ο όμιλος, έχοντας να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και διαβλέποντας την αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων σε πρώτες ύλες, ενέργεια και κόστος μεταφορών, προχώρησε σε αυξημένες αγορές πρώτων υλών με σκοπό την ενίσχυση των αποθεμάτων με χαμηλότερο κόστος αγοράς.