Μια από της πιο αποδοτικές χρονιές στην ιστορία της Vitex ήταν το 2021, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της για το περασμένο έτος, με την αποδοτικότητα αυτή να μη συνίσταται μόνο σε επίπεδο πωλήσεων, αλλά και σε συγκράτηση του δανεισμού και σε βελτίωση της ρευστότητας, η οποία διατέθηκε σε χρηματοδότηση επενδύσεων και αγοράς αποθεμάτων πρώτων υλών, έτσι ώστε ο λόγος Δάνεια προς ΕBITDA να διαμορφωθεί σε 3,26.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Vitex για το 2021 ανήλθε σε €58,17 εκατ., έναντι €49,74 εκατ. το 2020 (+14,5%), το μικτό κέρδος ανήλθε σε €18 εκατ., έναντι €18,36 εκατ., ενώ τα κέρδη χρήσης ανήλθαν στο ποσό των €3,08 εκατ., έναντι €5,74 εκατ. της χρήσης 2020.. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πωλήσεις του ομίλου το 2021 ήταν αυξημένες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές: η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην εσωτερική αγορά, όπου από τα €41,07 εκατ. του 2020 έφτασαν τα 48,92 εκατ. το 2021. Στην ευρωπαϊκή αγορά, οι πωλήσεις της Vitex αυξήθηκαν κατά 200.000 ευρώ περίπου, φτάνοντας τα €5,43 εκατ., ενώ στις αγορές τρίτων χωρών αυξήθηκαν κατά 400.000 ευρώ περίπου, φτάνοντας τα €3,82 εκατ..

Στο 23% επί των πωλήσεων τα αποθέματα του ομίλου
Έχοντας να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και διαβλέποντας την αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων σε πρώτες ύλες, ενέργεια, κόστος μεταφορών, η Vitex προχώρησε σε αυξημένες αγορές πρώτων υλών, με σκοπό την ενίσχυση των αποθεμάτων με χαμηλότερο κόστος αγοράς. Έτσι, τα αποθέματα του ομίλου σαν ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν στο 23% και συνολικά το 2021 τα αποθέματα ανήλθαν σε €13,54 εκατ. , όταν το 2020 ανέρχονταν σε €8,59 εκατ..

Επενδύσεις 6,6 εκατ. ευρώ
Στη διάρκεια του 2021, οι επενδύσεις της μητρικής εταιρείας σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11,8% επί των πωλήσεων. Συνολικά, η μητρική εταιρεία διέθεσε για μηχανές ανάμειξης και έξοδα marketing 4,2 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2022 ξεκίνησε η λειτουργία του νέου εργοστασίου έτοιμων σοβάδων εξωτερικής θερμομόνωσης της μητρικής εταιρείας στον Ασπρόπυργο, με το οποίο η Vitex αναμένεται ότι θα ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build