Σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη για την σύνταξη του φακέλου για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) στο φιλόδοξο project των νοτίων προαστίων με την ονομασία «Saronida Olympos Golf Project». Η συγκεκριμένη επένδυση, με προϋπολογισμό 849.636.990 ευρώ, θα υλοποιηθεί σε έκταση 6.500 στρ. του δήμου Σαρωνικού, που ανήκει στον οικοδομικό συνεταιρισμό υγειονομικών «Η Υγεία». Πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν στο Build ότι μετά την κατάθεση του φακέλου της μελέτης για το Ειδικό Χωρικό επίκειται να εκδοθεί το απαιτούμενο προεδρικό διάταγμα για το ΕΣΧΑΣΕ. Ο φάκελος της συγκεκριμένης μελέτης περιλαμβάνει και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το οικόπεδο όπου πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση για την κατασκευή ενός σύνθετου τουριστικού συγκροτήματος με παραθεριστικές κατοικίες, ξενοδοχεία και γκολφ ανήκει στον οικοδομικό συνεταιρισμό υγειονομικών «Η Υγεία».

Πηγές που πρόσκεινται σε αυτόν, με τις οποίες επικοινώνησε το Build, επισημαίνουν σχετικά: «Ο Συνεταιρισμός έχει το 100% της ιδιοκτησίας ενώ την ευθύνη της επένδυσης έχει αποκλειστικά η Vita Development». Στις συμβατικές υποχρεώσεις του επενδυτή είναι να κατασκευάσει για λογαριασμό του Δημοσίου και του δήμου Σαρωνικού, κτιριακές υποδομές για κέντρο υγείας αλλά και σχολικές εγκαταστάσεις ή και άλλες αναγκαίες υποδομές κατά την κρίση του δήμου της περιοχής. Οι δομημένες εγκαταστάσεις υπέρ του Δημοσίου και του δήμου που θα πρέπει να κατασκευάσει η Vita Development, θα ανέρχονται σε 6.000 τ.μ. σε τμήμα του οικοπέδου των 6.500 στρ., ενώ σε έκταση παραχώρησης προς τον δήμο που θα ανέρχεται στα 20 στρ. θα αναλάβει και την δημιουργία νεκροταφείου.

Τι περιλαμβάνει η επένδυση
Η ανάπτυξη του έργου θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις των 2.000 στρ., με συνολική δομημένη επιφάνεια 400.000 τ.μ. Με βάση την αρχική εκτίμηση για την αντικειμενική αξία του οικοπέδου, αυτή ανέρχεται στα 1,32 δισ. ευρώ. Το business plan μιλά για δύο τετραετείς κατασκευαστικές περιόδους από τη στιγμή έναρξης του έργου. Η πρώτη φάση της ανάπτυξης περιλαμβάνει 1.200 στρ., στα οποία θα αναπτυχθούν τουριστικές χρήσεις και παραθεριστικό χωριό. Η δεύτερη αφορά επίσης στην ανάπτυξη τουριστικών χρήσεων και παραθεριστικού χωριού επί 851 στρ.

Επίσης, στο πλαίσιο της επένδυσης περιλαμβάνεται η χρήση ιδιωτικών δασικών εκτάσεων για την ανάπτυξη του γηπέδου Golf έκτασης 550 στρ., η κατασκευή ελικοδρομίου, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών ισχύος μέχρι 5MW καθώς και υποδομής αποθήκευσης ενέργειας, η εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων ισχύος 30MW και υποδομής αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 15MW σε επιφάνεια 350 στρ. Στον σχεδιασμό είναι και η εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η κατασκευή εσωτερικού δικτύου οδοποιίας και υπόγειων διαβάσεων -κάτω από την παραλιακή λεωφόρο- προς τη νέα διαμορφούμενη παραλία και τον προς κατασκευή τουριστικό λιμένα δυναμικότητας 250 σκαφών.

Δημιουργία κατοικιών για τους μεριδιούχους
Σημειώνεται, ότι από το 1969 και ύστερα είχαν υλοποιηθεί από πλευράς του Συνεταρισμού προσπάθειες οικιστικής ανάπτυξης, οι οποίες ωστόσο προσέκρουσαν σε δικαστικές αποφάσεις ή άλλα εμπόδια που σχετίζονταν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης. Το 2011 αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία, να εξετάσει τη διαδικασία των Στρατηγικών Επενδύσεων με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το 2019 η κατάθεση του επενδυτικού σχεδίου για την τουριστική, παραθεριστική και πολιτιστική αξιοποίηση του οικοπέδου με την ονομασία «Saronida Olympos Golf». Τον Ιούνιο του 2022 η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο ως Στρατηγική Επένδυση.

Οι μεριδιούχοι θα λάβουν από τον φορέα ανάπτυξης κατοικίες, οι οποίες θα έχουν κατασκευαστεί μέχρι το σημείο ολοκλήρωσης των σκελετών σκυροδέματος. Θα έχουν, όμως και οικονομικές επιβαρύνσεις για την αποπεράτωση των κατοικιών, σύμφωνα με το σχέδιο, όπως και συμμετοχή στην αρχική φάση. Η VITA Development αναλαμβάνει να παραχωρήσει σε κάθε μεριδιούχο 120 τετραγωνικά στα μπετά, με την υποχρέωση ολοκλήρωσης της οικοδομής.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build