Οι τρόποι με τους οποίους τα δομικά υλικά μπορούν να οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο των κατασκευών ήταν το θέμα του σεμιναρίου με τίτλο «Green Materials Training», που οποίο απευθυνόταν σε στελέχη εταιρειών παραγωγής, εμπορίας και χρήσης χρωμάτων και δομικών υλικών ενώ παρουσιάστηκε από το Institute of Coating Technologies (IoCT) και το επιμελήθηκε η πολυεπιστημονική ομάδα συμβούλων βιωσιμότητας, DCarbon. Τις εισηγήσεις του σεμιναρίου πραγματοποίησαν τα στελέχη της DCarbon, Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος (Managing Director), Μαρίνα Λοΐζου (Construction Manager/Consultant) και Τατιάνα Λυμπεροπούλου (Sustainability Consultant).

Ανάμεσα στα ζητήματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στη διάρκεια του σεμιναρίου ήταν, λόγου χάρη, πρότυπα και κανονισμοί πιστοποίησης για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (π.χ. LEED, BREEAM), η συμβολή των προδιαγραφών των υλικών στα κριτήρια βιωσιμότητας, η συμμόρφωση με τα κριτήρια του ESG, οι απαιτήσεις (σχετικά, π.χ., με την ενεργειακή απόδοση ή τις οργανικές/πτητικές ενώσεις ή τις βαφές και τα συγκολλητικά) που προβάλλουν οι πιστοποιήσεις προϊόντων τα οποία συμβάλλουν σε βιώσιμες στρατηγικές και οι τάσεις των βιώσιμων κτιρίων. Έγιναν, επίσης, αναλύσεις της αγοράς και των ενεργειών που σχετίζονται με το υλικό και των αναφερόμενων προτύπων, καθώς και στάθμιση προτεραιοτήτων και δράσεων – παράλληλα, δόθηκε και καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις της αγοράς και τα αποδεκτά πρότυπα/μεθόδους ελέγχου για την κατασκευή κτιρίων.

«Μία τάση που ήλθε για να μείνει»
Ανάμεσα σε, πολλά, άλλα, τα στελέχη της DCarbon ανέφεραν: «Να έχουμε πάντοτε κατά νου, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν πολύ φιλόδοξο στόχο (και είναι αποφασισμένη να τον πετύχει). Στοχεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. Όλοι, λοιπόν, οφείλουμε να λάβουμε τα μέτρα μας και αυτή η προσπάθεια σαφώς περνά και από τα δομικά υλικά». Επίσης, τόνισαν: «Τα βιώσιμα κτίρια έχουν καταστεί ιδιαιτέρως δημοφιλή για πάρα πολλούς λόγους, αναλόγως φυσικά και από την οπτική των εμπλεκομένων (επενδυτής, μελετητής, μισθωτής, κλπ). Ωστόσο, η τάση δείχνει ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μία μόδα, αλλά μία νέα κατάσταση που ήλθε για να μείνει και σύντομα θα αντιμετωπίζεται όχι ως κάτι σπουδαίο αλλά ως κάτι απολύτως αυτονόητο και αναμενόμενο. Δεν θα ρωτούμε γιατί να πιστοποιηθούμε με, π.χ., το LEED, αλλά θα ρωτούν γιατί δεν πιστοποιηθήκαμε με το LEED…».

Προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιούνται και ενέργειες που σχετίζονται με τα υλικά, ξεκαθάρισαν ακόμη τα στελέχη της DCarbon.
«Μας απασχολεί, όσον αφορά στα υλικά, η συμβολή που μπορεί να έχουν στην ενεργειακή απόδοση ενός ακινήτου αλλά γενικότερα στο πώς συμμετέχουν στον μετασχηματισμό της αγοράς, αποκτώντας μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά τη διαδικασία της κατασκευής τους και βέβαια στο πώς συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος. Μάλιστα, η συζήτηση αυτή αφορά σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος εμπλεκομένων γύρω από την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας και, πρωτίστως, στον ιδιοκτήτη, ο οποίος άλλωστε και θα πρέπει να ασχοληθεί με όλες τις απαιτήσεις», υπογράμμισαν.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build