Ο κλάδος των κατασκευών & τεχνικών έργων είναι ταυτισμένος με την τεχνολογία. Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, όμως, βάζει μια νέα διάσταση, με την οποία δύσκολα θα προσαρμοστούμε!

 

Από το Ευπαλίνειο Όρυγμα έως τη γέφυρα Ρίο-Αντίρριο, προηγμένη επιστημονική σκέψη και τα τελευταία τεχνολογικά μέσα της κάθε εποχής αξιοποιήθηκαν από τους μηχανικούς, διαφόρων ειδικοτήτων, για καινοτόμα, ποιοτικά και άρτια έργα.

 

Η προσαρμοστικότητα λοιπόν των ανθρώπων και των εταιρειών του κλάδου είναι δεδομένη, σε αλλαγές και νέες πραγματικότητες. Η βιωσιμότητα των κατασκευών με τη νέα οπτική, που θέτουν η Κυκλική Οικονομία, το Green Deal της ΕΕ και η αυξανόμενη σημασία του Κοινωνικού Αντίκτυπου, θα ενσωματωθούν σχετικά εύκολα.

 

Κύρια νέα συνιστώσα είναι ο σχεδιασμός και η αντιμετώπιση των έργων-κατασκευών στον κύκλο ζωής τους. Μαθημένοι σε παραμετροποιήσεις, προβλέψεις, βελτιστοποιήσεις είμαστε.

 

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, όμως, βάζει μια νέα διάσταση, με την οποία δύσκολα θα προσαρμοστούμε! Η διάσταση αυτή είναι ο χρόνος.

 

Όχι βέβαια με την έννοια του «χρόνου μελέτης – κατασκευής», αλλά με την έννοια του «χρόνου διπλασιασμού». Ο χρόνος, δηλαδή, στον οποίο μια επιστήμη διπλασιάζει τις γνώσεις της. Παλιά ο χρόνος αυτός ήταν αιώνες, φτάσαμε στα χρόνια, σήμερα μιλάμε για μήνες. Με την ευρεία εφαρμογή του 5G και των Big Data, θα μιλάμε για μέρες. Σε κλάδους, όπως τα telecoms, θα μιλάμε για ώρες.

 

Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε απειλές από το 3D, τις remote λειτουργίες, αυτό είναι συστατικό της δουλειάς μας. Η μάχη με τον χρόνο γνώσεων, όμως, δεν είναι, υπερβαίνει τις δυνατότητές μας. Ένας μηχανικός που αποφοιτά το 2021, δεν θα είναι ενήμερος για τα σύγχρονα το 2025, όπως και το 2030. Ήδη η ανάγκη της διά βίου μάθησης είναι προφανής και τα επόμενα χρόνια θα ενταθεί. Πόση νέα μάθηση όμως προλαβαίνει και αντέχει ο άνθρωπος;

 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Να λοιπόν οι δύο μεγάλες επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στα βιώσιμα έργα – κατασκευές: Η ανάδειξη της κομβικής σημασίας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η ανάδειξη της ευελιξίας (agility) και της προσαρμοστικότητας (resilience) των έργων-κατασκευών. Όταν το ζητούμενο της νέας εποχής είναι η νέα γνώση και ο ταχύτατος διπλασιασμός της, τη λύση δεν μπορεί να δώσουν οι μηχανές. Θα τη δώσει, όπως πάντα, ο άνθρωπος.

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι μηχανές ήταν είναι και θα είναι μέσα – εργαλεία – εκτελεστές, που διευκολύνουν και καθιστούν εφικτή την εφαρμογή και αξιοποίηση της κάθε νέας ανθρώπινης επινόησης.

 

Η διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου της κάθε εταιρείας του κλάδου είναι πλέον το θεμέλιο αλλά και η «κλείδα» της επιτυχίας της και της βιωσιμότητάς της. Ο κλασικός σχεδιασμός έργων-κατασκευών μπαίνει στο παρελθόν. Τα δομικά – οικοδομικά υλικά, που χρησιμοποιούνται σε όλων των ειδών τα έργα (μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας), θα πρέπει να παράγονται / εφαρμόζονται με δεδομένη την επανάχρηση, την εύκολη μετατροπή τους. Ειδικότερα οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, προφητικό το Centre Georges Pompidou.

 

Μας φαίνεται δύσκολο, αλλά είναι απλό, όπως όλα τα δύσκολα: τα έργα-κατασκευές πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται / σχεδιάζονται / υλοποιούνται ως ένα mega-όχημα / αυτοκίνητο. Με την ίδια φιλοσοφία και το ίδιο σκεπτικό! Εύκαμπτο, ευέλικτο κέλυφος, όλα ορατά και προσβάσιμα, όλα αντικαθιστούμενα, προσαρμοζόμενα, εκσυγχρονιζόμενα. Με την εξαίρεση του σασί, που για τον κλάδο των υποδομών και των μεγάλων τεχνικών έργων είναι ο φέρων οργανισμός.

 

* Ο κ. Γιώργος Βλάχος, Business Growth Mentor, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, είναι: π. CEO της Hellamat ABEME – Lafarge Group, π. Γενικός Δ/ντής του Ομίλου Εταιρειών της ΑΓΕΤ Ηρακλής – Lafarge Group, π. μέλος του European Public Affairs Network EPAN – Lafarge Group, π. Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ)