Η Viohalco εξέφρασε εμπράκτως την αλληλεγγύη της προς τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Με σκοπό τη στήριξη των κατοίκων, την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών και την πρόληψη ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον, συνεισέφερε 1 εκατ. ευρώ μέσω θυγατρικών εταιρειών.

Η συνεισφορά αφορά τόσο σε δράσεις και υλικά για την αποκατάσταση των υποδομών και του περιβάλλοντος, όσο και σε εξοπλισμό και μέσα για την πυροπροστασία. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν θα οριστούν σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς.
Συγκεκριμένα συνεισέφεραν οι εξής εταιρείες: ElvalHalcor – 500.000 ευρώ, Cenergy Holdings – 300.000 ευρώ (μέσω των εταιρειών της Ελληνικά Καλώδια και Σωληνουργεία Κορίνθου), Σιδενόρ – 200.000 ευρώ.
Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Viohalco εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες τους σε όσους με αυταπάρνηση συμμετείχαν στις προσπάθειες αντιμετώπισης των πυρκαγιών.