Το αλουμίνιο προσδίδει πρόσθετη αξία στο κτίριο, μειώνοντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοσή του, επισημαίνει ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, Architectural Project Manager στο Τμήμα Μεγάλων Έργων της Europa Profil Αλουμίνιο.

Ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα, κορυφαίες πιστοποιήσεις και τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις EPD, τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου της Europa πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι και οι αιτίες που επιβάλλουν την «πράσινη» μεταστροφή του δομημένου περιβάλλοντος και ποια η θέση του παθητικού κτιρίου σε αυτήν τη διαδικασία;

Η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή κρίση είναι οι πιο κρίσιμες παραμέτροι για τη μετάβαση του δομημένου περιβάλλοντος στην «πράσινη» εποχή. Η μεταστροφή του κλάδου των κατασκευών σε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Το παθητικό κτίριο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της διαδικασίας, αφού οι αρχές σχεδιασμού του διέπονται από τη φιλοσοφία της αποδοτικότητας, βιωσιμότητας, οικονομίας και θερμικής άνεσης, βασικά στοιχεία της «πράσινης» μεταστροφής.

Ως αρχιτέκτων μηχανικός θα ήθελα να μας πείτε αν μπορεί το παθητικό κτίριο να συνυπάρξει με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Μπορούν να συνδυαστούν με γνώμονα την αισθητική και με ποια μέσα δύναται να επιτευχθεί κάτι τέτοιο;

Ο σχεδιασμός ενός παθητικού κτιρίου απαιτεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και αυστηρά πρότυπα εστιάζοντας κυρίως στην υψηλή ενεργειακή απόδοση. Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό λαμβάνονται υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων, παράμετροι που αφορούν στον τόπο και το περιβάλλον του θέματος, στον προσανατολισμό, στη μορφή, στην αναλογία και στην κλίμακα, στον ρυθμό, στη χρήση, στο φως και στον ήχο, στην ευεξία, στη βιωσιμότητα. Για τον αρχιτέκτονα, η σύνθεση ενός κτιρίου ή χώρου είναι κάθε φορά μία νέα πρόκληση όπου καλείται να προτείνει τη βέλτιστη λύση με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και των εκάστοτε απαιτήσεων τόσο του ίδιου του «οργανισμού»-κτιρίου όσο και του χρήστη. Επομένως, η προσέγγιση για τον σχεδιασμό ενός παθητικού κτιρίου δεν αναιρεί ούτε έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αλλά γίνεται μέρος των ιδιοτήτων του όπου, ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις και γνωρίζοντας τις νέες τάσεις, τεχνικές και λύσεις, επιτυγχάνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για ποιους λόγους αναλυτικά το αλουμίνιο αναδεικνύεται ως το πλέον κυρίαρχο υλικό σε μια ανακατασκευή με απώτερο σκοπό την ενεργειακή του αναβάθμιση;

Τα προϊόντα αλουμινίου αποτελούν σημαντικό δομικό στοιχείο κάθε σύγχρονης κατασκευής, στην οποία προσδίδουν πρόσθετη αξία μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Τόσο η υψηλή ανακυκλωσιμότητα του ίδιου του υλικού σε συνδυασμό με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του, όσο και η ευελιξία σχεδιασμού παράλληλα με την ακαυστότητα και τις απεριόριστες δυνατότητες επιφανειακής κατεργασίας, αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα υλικό με έντονο χαρακτήρα αειφορίας. Συγκεκριμένα, η θερμοδιακοπή του κουφώματος, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση πολυαμιδίων, συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας με απώτερο στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση της κατασκευής. Η Europa, με ναυαρχίδα των συστημάτων της, το ανοιγόμενο σύστημα EOS90 Hybrid, προσφέρει πιστοποιημένη παθητική θερμομόνωση από το Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμοπερατότητας διεθνώς στην κατηγορία του και δικαιολογημενα λοιπόν θεωρείται ως η κορυφαία λύση θερμομονωτικού συστήματος για το παθητικό κτίριο.

Με ποιες πιστοποιήσεις διασφαλίζει η Europa τις δυνατότητες και την ποιότητα των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμίνιου;

Η Europa διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας και μία καταρτισμένη ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζει υψηλή ποιότητα σε κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας. Όλα τα προϊόντα της Europa είναι πιστοποιημένα σε Διεθνή Κοινοποιημένα Εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ειδικότερα, διαθέτουμε πιστοποιήσεις IFT Rosenheim & ΑΠΘ σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, όπως θερμοπερατότητα, υδατοστεγανότητα, αεροδιαπερατότητα, ανεμοπίεση και ηχομείωση, για τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου.

Αναφορικά με την παραγωγική μας διαδικασία, εφαρμόζεται Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα, το περιβάλλον και την Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία, συμμορφούμενο με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018. Επιπλέον, η μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πιστοποιητικά QUALICOAT Seaside Class και Qualideco, που εγγυώνται ότι τα τελικά προϊόντα παράγονται και επιθεωρούνται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές των παραπάνω πιστοποιητικών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η έκδοση των τεσσάρων (4) διαφορετικών Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPD) στο ΕPD International System για τα προφίλ αλουμινίου, οι οποίες επιτρέπουν στον μελετητή να έχει ακριβή εικόνα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κάθε προϊόντος.