Η VALIDX, ολοκληρωμένος πάροχος διαπιστευμένων υπηρεσιών επιθεώρησης, πιστοποίησης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρώην γνωστή ως Metroil Labs, ανακοινώνει την εκκίνηση της νέας ταυτότητας του εταιρικού της σήματος. Η ονομασία προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων Validating Excellence (Valid-X), η σημασία του οποίου είναι διττή. Η ονομασία πλαισιώνεται από το χαρακτηριστικό «checkpoint» καθρεφτιζόμενο στις 45 μοίρες, σχηματίζοντας το «Χ». Με την ανανεωμένη, πλέον, ταυτότητα του εταιρικού της σήματος, η εταιρεία τονίζει ότι στοχεύει «στην ενίσχυση της θέσης της ως αξιόπιστος συνεργάτης για επιχειρήσεις που αναζητούν συμμόρφωση, βιωσιμότητα και ανάπτυξη και έναν συνεργάτη με ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που θα τους οδηγήσει στην ανάπτυξη».

Η VALIDX παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιθεώρησης βιομηχανικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης εταιρειών (ISO). Με την ομάδα ελεγκτών και επιθεωρητών που διαθέτει, εξασφαλίζει ότι οι πελάτες πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα πρότυπα της βιομηχανίας και της αγοράς με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Επίσης, προσφέρει και προγράμματα εκπαίδευσης, καθώς και μια ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών από προϊόντα ψηφιακού μετασχηματισμού και άλλων σημαντικών τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που ακουμπούν σε καινοτόμες τεχνολογίες.