Πώς η συμμετοχή της Ελλάδας στην IBTTA οδηγεί στο μέλλον των οδικών υποδομών

Διαθέτοντας πλέον ένα ολοκληρωμένο, ασφαλές και διαλειτουργικό δίκτυο αυτοκινητόδρομων, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια όχι απλά συμμετέχει, αλλά πρωταγωνιστεί διεθνώς στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας. Ειδικότερα, η Ελληνική Ένωση των Εταιρειών που λειτουργούν τις Οδικές Υποδομές με Διόδια της χώρας, γνωστή με την ονομασία HELLASTRON (Hellenic Association of Toll Road Network) πρωτοστατεί εκτός συνόρων σε φορείς υψηλού κύρους. Σε μένα προσωπικά, αλλά και στη HELLASTRON, την οποία και εκπροσωπώ, έτυχε η μεγάλη τιμή που μου επιφύλαξαν τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητόδρομων (International Bridge, Tunnel, and Turnpike Association – IBTTA) εκλέγοντάς με Πρόεδρο του σημαντικού αυτού φορέα. Πρόκειται για έναν παγκόσμιο φορέα στον οποίο μετέχουν οι εταιρείες εκμετάλλευσης Οδικών Υποδομών που λειτουργούν με διόδια και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και σκοπό έχει την προώθηση των μεταφορών των οποίων η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση βασίζεται κυρίως στη χρηματοδότηση από τους ίδιους τους χρήστες μέσω της καταβολής διοδίων.

Με έδρα στην Washington DC των ΗΠΑ και μέλη που διαχειρίζονται πάνω από 1600 Οδικές Υποδομές με διόδια σε 20 χώρες σε έξι Ηπείρους, η IBTTA λειτουργεί ως καταλύτης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προώθηση της ασφαλούς, βιώσιμης και αξιόπιστης κινητικότητας, διαμέσου Έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από διόδια και εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης της υποδομής.

Προτεραιότητα η Οδική Ασφάλεια
Με δεδομένο ότι ο εκάστοτε Πρόεδρος της ΙΒΤΤΑ έχει τη δυνατότητα να προτείνει ενέργειες και δράσεις δίνοντας την κατεύθυνση στην οποία επιθυμεί να κινηθεί ο Οργανισμός, ζήτησα και έγινε ομόφωνα αποδεκτό να εστιάσουμε στην προώθηση διεθνών λύσεων στα κρίσιμα ζητήματα της Οδικής Ασφάλειας, της Βιωσιμότητας της Αειφορίας και της Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, με αίσθημα ευθύνης απέναντι –κυριολεκτικά– σε μια υπόθεση ζωής και με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η IBTTA ξεκινά μια ολοκληρωμένη παγκόσμια εκστρατεία οδικής ασφάλειας το 2024 η οποία εφεξής θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Αυτή η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τη συνεργασία με τα μέλη μας, αιρετούς αξιωματούχους, ρυθμιστικές αρχές, χρήστες και μέσα ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών ασφάλειας. Αξιοποιώντας δεδομένα και δείκτες η IBTTA θα αναδείξει τα οφέλη της ασφάλειας των υποδομών που λειτουργούν με διόδια, δίνοντας έμφαση σε παράγοντες όπως ο σχεδιασμός των οδικών υποδομών, η διαχείριση και η συντήρηση τους, η χρήση της τεχνολογίας και οι επιχειρησιακές πρακτικές.

Με Όπλο την Καινοτομία
Η καινοτομία και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σφραγίζουν την ιστορία της λειτουργίας των διοδίων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και του επιπέδου υπηρεσιών. Η Επιτροπή Αναδυόμενων Τεχνολογιών της IBTTA εμβαθύνει σε τάσεις όπως Συνδεδεμένα / Αυτόνομα / Κοινόχρηστα / Ηλεκτρικά Οχήματα, Προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Τεχνητή Νοημοσύνη, χρήση drones και δορυφορικών συστημάτων, χρήση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) και διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών. Η Ομάδα Εργασίας για την Κυβερνοασφάλεια ερευνά τρόπους διασφάλισης και προστασίας των συστημάτων και των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών των ηλεκτρονικών διοδίων παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με τις αξιολογήσεις των απειλών και την ανταπόκριση σε συμβάντα στον κυβερνοχώρο.

Διαλειτουργικότητα
Τα τελευταία 25 χρόνια, η IBTTA έχει δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διοδίων και στη διαλειτουργικότητα. Τα ηλεκτρονικά διόδια προσθέτουν στην καθημερινότητα ασφάλεια και ευκολία και τα μέλη της IBTTA έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη διαλειτουργικότητα διοδίων μέσω προγραμμάτων όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Διοδίων (EETS) και η Εθνική Διαλειτουργικότητα Διοδίων (NIOP) στις ΗΠΑ. Έτσι δημιουργούν ολοκληρωμένα συστήματα και οι οδηγοί αποκτούν, με έναν μόνο λογαριασμό, μία μόνον συσκευή και πολλούς εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, πρόσβαση σε πολλές εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών διοδίων.

Ενάντια στην Κλιματική Κρίση, για την Αειφορία
Η IBTTA δίνει μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα, αφού ο ρόλος των οδικών υποδομών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι σημαντικός. Η Επιτροπή για την Αειφορία και την Ανθεκτικότητα έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο που εστιάζει στην απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα. Η IBTTA μοιράζεται ενεργά τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, διερευνά τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, προτρέπει τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ερευνά τη διαχείριση απόδοσης για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων για τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και των συστημάτων.

Συμμετοχή Χωρίς Περιορισμούς
Πέρα από τη διαχείριση των υποδομών, η IBTTA αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της διαφορετικότητας και της συμμετοχής με συμπερίληψη όλων χωρίς διακρίσεις στον κλάδο των μεταφορών. Η Επιτροπή για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη εργάζεται συστηματικά για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κλάδου και την προαγωγή προγραμμάτων που εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ίση πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους.

Συμπερασματικά, η IBTTA είναι η παγκόσμια δύναμη των υποδομών που χρηματοδοτούνται από τους χρήστες μέσω των διοδίων και των τελών οδικής χρήσης.

Από τις εκστρατείες ασφάλειας και τις τεχνολογικές καινοτομίες έως τη διαλειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα, ο φορέας πρωτοπορεί στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος ασφαλών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς μεταφορών σε όλο τον κόσμο.

Από την πλευρά μου, είχα την τιμή να υπηρετήσω επί 5ετία ως ο πρώτος Πρόεδρος της HELLASTRON και να τιμηθώ διεθνώς με την ανάληψη της Προεδρίας της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Αυτοκινητόδρομων (ASECAP) της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (IRF) και τώρα της ΙΒΤΤΑ. Επειδή όμως τα επιτεύγματα αυτά βασίζονται στη συνολική προσπάθεια, οφείλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους επί 25ετία συναδέλφους μου στην «Αττική Οδό Α.Ε.» και στην «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» και τους επί 10ετία συνοδοιπόρους μου στην HELLASTRON για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση.