Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η αναζήτηση της καινοτομίας που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δομικών προϊόντων αλλά και του τελικού έργου. Η ταχεία ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας χρειάζεται την υποστήριξη νέου υλικού. Το νέο υλικό μαζί με την πληροφορία και την ενέργεια είναι γνωστά ως οι τρεις πυλώνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας του Κατασκευαστικού Κλάδου.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Boussias διοργανώνει το Forum Building Materials 2022, που θα επικεντρωθεί σε ερευνητικά σημεία όπως οικοδομικά υλικά, ημιαγώγιμα υλικά, οργανικά/πολυμερή υλικά, νανοϋλικά, σύνθετα υλικά, βιο-υλικά κ.λπ. καθώς και σε ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, για τη δημιουργία επιχειρηματικών ή ερευνητικών σχέσεων και την εύρεση συνεργατών για μελλοντική συνεργασία.
Το Forum θα εκτυλιχθεί σε θεματικές ενότητες με πάνελ συζήτησης και case studies:

  • Απόδοση των υλικών, όπως η αντοχή, οι μηχανικές ιδιότητες.
  • Απόδοση αντοχής, εξοικονόμησης ενέργειας, μόνωσης, στεγανότητας και αισθητικού αποτελέσματος.
  • Επιδίωξη της λειτουργικής ποικιλομορφίας, της οικονομίας του κύκλου ζωής και της ανακύκλωσης των δομικών υλικών.
  • Case studies από το εξωτερικό έργων ορόσημων με πρωτοπόρα δομικά υλικά.

Λόγω της πολυπλοκότητας της βιομηχανίας των δομικών υλικών αλλά και της σοβαρότητας των ζητημάτων που θα εγείρει, το Forum θα απευθυνθεί σε όλο το φάσμα της αγοράς, και συγκεκριμένα σε:

  • Αρχιτέκτονες, Μελετητικές και Κατασκευαστικές εταιρείες, μηχανικούς σχεδόν όλων των ειδικοτήτων αλλά και προμηθευτές υλικών, πιστοποιητές, επιθεωρητές, Εταιρείες Συμβούλων, CFOs εκτός από τεχνικούς διευθυντές ή διαχειριστές έργων για το 2022 καθώς και αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, μελετητές κτιρίων, τεχνικές εταιρείες και τεχνικά γραφεία, πολιτικοί μηχανικοί, στελέχη εταιρειών ψηφιακής διαχείρισης κατασκευών, λοιπές κατηγορίες μηχανικών.
  • Παρόχους καινοτόμων και βιώσιμων υλικών στη δόμηση.
  • Αρμόδιους φορείς, ασφαλιστικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.

Η εμφάνιση νέων δομικών υλικών όχι μόνο ενίσχυσε την αρχική απόδοση των υλικών, όπως η αντοχή, οι μηχανικές ιδιότητες αλλά και την απόδοση αντοχής, εξοικονόμησης ενέργειας, μόνωσης, στεγανότητας και αισθητικού αποτελέσματος. Τα δομικά υλικά αναπτύσσονται προς την επιδίωξη της λειτουργικής ποικιλομορφίας, της οικονομίας του κύκλου ζωής και της ανακύκλωσης. Με την αλλαγή των αντιλήψεων διαβίωσης και την απαίτηση της πολυσχιδούς κτιριακής λειτουργίας, ως πολύ βασικά στοιχεία της κατασκευής, τα οικοδομικά υλικά θα αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις, τα οποία θα τεθούν επί τάπητος στο Forum Building Materials 2022.