Νέες εποχές και νέες τεχνολογίες, που διαμορφώνουν νέα δεδομένα για τον κλάδο των υποδομών και των μεγάλων τεχνικών έργων. Τα νέα μεγάλα έργα θα μείνουν ανεπηρέαστα εν μέσω των εξελίξεων; Και να θέλουν, δεν μπορούν πλέον!

 

Mέχρι σήμερα αντιμετωπίζαμε την πολυπλοκότητα των έργων αποσπασματικά. Ωστόσο, οι εξελίξεις μάς επιβάλλουν να την προσεγγίσουμε ολιστικά. Η αλυσίδα της απόφασης, του προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της προκήρυξης, της ανάθεσης, της χρηματοδότησης, της εκτέλεσης, της λειτουργίας και της συντήρησης ενός έργου μεγάλης κλίμακας δεν μπορούν και δεν πρέπει στο εξής να θεωρούνται ανεξάρτητες ενότητες.

 

Και αυτό, διότι η διάδραση και η ανάδραση της κάθε ενότητας με τις άλλες είναι δεδομένες. Ανατρέπουν χρονικούς και οικονομικούς προγραμματισμούς, επηρεάζοντας καθοριστικά την ποιότητα και το τελικό κόστος των έργων, αλλά και, κυρίως, την ποιότητα και το κόστος στη «διάρκεια ζωής του έργου». Όπως γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, αναδεικνύονται νέες απαιτήσεις, που πρέπει να καλύψουμε.

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα είναι η ενσωμάτωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ήδη έχουμε, όχι μόνον e-platforms, αλλά πολλές εφαρμογές apps, που επιτρέπουν το digital Project Management, τη remote επίβλεψη, επιτρέπουν αποτελεσματικό monitoring, ουσιαστικό control και αξιόπιστο reporting. Το control-reporting, μάλιστα, είναι η πεμπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας.

 

Εκ των εκ των ων ουκ άνευ και σήμερα και στο μέλλον. Και αυτό καθώς με τη σειρά τους είναι καθοριστικής σημασίας για έναν επιπλέον λόγο: την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των βασικών stakeholders της κάθε τεχνικής εταιρείας (και όχι μόνο της εισηγμένης): επενδυτές – χρηματοδότες – ασφαλιστές έργου κ.ά. Αυτοί εγγυώνται και επιτρέπουν τις τμηματικές εκταμιεύσεις για την πρόοδο του έργου, άρα καθιστούν εφικτή την υλοποίησή του.

 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ;

Με όλη αυτήν τη νέα φιλοσοφία δεν θα ανέβει το κόστος; Όχι, θα ανέβει μόνο το αρχικό κόστος και θα μειωθεί δραστικά το τελικό κόστος, προλαμβάνοντας αστοχίες, κακοτεχνίες, επισκευές, καθυστερήσεις. Ας βάλουμε ως στόχο και τη δραστική μείωση του κόστους logistics, με την παραγωγή υλικών «επί τόπου του έργου», με τους διαθέσιμους πλέον 3D producers (και όχι printers, όπως κακώς τους περιγράφουμε).

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΦΕΛΗ;

Βεβαίως και υπάρχουν, όπως η εξασφάλιση ομαλής παρακολούθησης του έργου στον κύκλο ζωής του, αφού θα έχουμε επιτέλους με το πέρας εργασιών τον περιβόητο και ποθούμενο φάκελο «as built», ανεκπλήρωτο όνειρο 10ετιών στα έργα.

 

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ;

Μα με την ομάδα διαχείρισης έργου, ή αλλιώς το Project Management Team. Κάθε τεχνική εταιρεία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Πρώτο, τα υλικά κεφάλαια (Tangible Assets), δηλαδή μηχανήματα, κτίρια, εξοπλισμοί, οικονομικοί πόροι. Δεύτερον, τα άυλα κεφάλαια (Intangible assets), δηλαδή πατέντες, copyrights, know how, brand. Τρίτον, το ανθρώπινο κεφάλαιο (Human Capital), που είναι ο πλέον σημαντικός και αναντικατάστατος πυλώνας, οι άνθρωποί μας. Μέχρι σήμερα, στηριζόμασταν σε μονάδες, τον επιβλέποντα, τον εργοταξιάρχη. Ναι, αλλά «μόνος πάω γρήγορα, με ομάδα πάω μακριά».

 

Το σύγχρονο Project Management πρέπει να «χτιστεί» με αυτήν τη φιλοσοφία. Η ομάδα που κερδίζει αποτελείται από τους: Project Sponsor, Project Leader, Project Manager, Project Team. Καθήκον μας να τη συγκροτήσουμε, να την εκπαιδεύσουμε, να την εξοπλίσουμε, να την ενδυναμώσουμε και ας την ανεβάσουμε στον θρόνο της.

 

Είναι βέβαιο πως θα μας το ανταποδώσει με εντυπωσιακό win-win αποτέλεσμα. Για εμάς και όλους τους stakeholders μας. Θα μας ανεβάσει με τη σειρά της στον θρόνο της διατηρήσιμης επιτυχίας.

 

* Ο κ. Γιώργος Βλάχος, Business Growth Mentor, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, είναι: π. CEO της Hellamat ABEME – Lafarge Group, π. Γενικός Δ/ντής του Ομίλου Εταιρειών της ΑΓΕΤ Ηρακλής – Lafarge Group, π. μέλος του European Public Affairs Network EPAN – Lafarge Group, π. Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ)