Η ποιότητα ζωής μας είναι άμεσα συνυφασμένη με τα κτίρια που ζούμε και εργαζόμαστε. Ο ξαφνικός εγκλεισμός στο σπίτι λόγω της πανδημίας, έστω κι αν αποτελεί παρελθόν, αναβάθμισε το ρόλο της κατοικίας, η οποία δεν εξασφαλίζει τις ανάγκες μας μόνο για στέγαση, αλλά και για εργασία ταυτόχρονα.

Σε άμεση προτεραιότητα βρίσκεται πλέον η ενεργειακή θωράκιση των κατοικιών και η διασφάλιση του βιοκλιματικού χαρακτήρα τους. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άμεσα την ευεξία των ενοίκων τους, αλλά και το ύψος των δαπανών που καταβάλουν για θέρμανση και ψύξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία IsZEB, το προηγούμενο διάστημα προχώρησε στην κατασκευή του Εκθέματος IsZEB, το οποίο αποτελεί ένα πρωτοποριακό παράδειγμα βιώσιμης κατασκευής, συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες και προσεγγίσεις για τη δημιουργία έξυπνων και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων.

Σε έναν κόσμο που καλείται να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της χρόνιας και ασύστολης εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου, η ανάγκη για «πράσινα» κτίρια είναι πιεστική.

Ο κλάδος των κατασκευών οφείλει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας και βέλτιστη χρήση πόρων. Πώς μπορούν οι νέες κτιριακές υποδομές, αλλά και οι υφιστάμενες, να συμβάλλουν στη διατήρηση του μικροκλίματος, την προστασία του περιβάλλοντος, με τις ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις των ενοίκων τους; Το IsZEB αντιλαμβάνεται αυτή τη σύνδεση και δημιουργεί το Έκθεμα ως παράδειγμα που προωθεί τη βιώσιμη κατασκευή. Το κτίριο δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια φυσική δομή, αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημιουργία ενός χώρου κατοικίας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης, με μειωμένο αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Architectural Photographer: Karen Gkiounasian, Μελέτη και Κατασκευή: OFFICETWENTYFIVEARCHITECTS

Στόχοι κατασκευής του Εκθέματος IsZEB
Ο βασικός πυλώνας του IsZEB αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και ψηφιακών εφαρμογών για κτιριακές υποδομές. Ο κατασκευαστικός τομέας, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι από τους κλάδους που τείνουν λιγότερο να εφαρμόζουν νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Επίσης, το χάσμα ανάμεσα στην έρευνα και στην εφαρμογή της στην αγορά είναι εμφανές, ιδίως σε κλάδους που μέχρι πρότινος βασίζονταν μόνο σε «παραδοσιακές» μεθόδους. Έτσι, η κατασκευή του IsZEB έχει μέλημα την:

  • ενημέρωση του ευρύτερου κοινoύ για καινοτόμες εφαρμογές και τεχνολογίες γύρω από τα έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.
  • επίδειξη δυνατοτήτων μείωσης ενεργειακού κόστους εγκαταστάσεων κτιρίου. Παραδείγματος χάριν, δυνατότητα ελαχιστοποίησης άσκοπης χρήσης φωτισμού, θέρμανσης, ψύξης, κλπ.
  • βελτιστοποίηση της απόδοσης λειτουργίας των η/μ εγκαταστάσεων και της λειτουργικής συντήρησης ενός κτιρίου.
  • προώθηση εφαρμογής σύγχρονων προτύπων συνολικής διαχείρισης ενέργειας και συστημάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  • σφαιρική κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των κτιρίων από τους χρήστες και των οφελών απο την αξιοποίηση έξυπνων τεχνολογιών.
  • παρακίνηση καταναλωτών προκειμένου να επενδύσουν στις έξυπνες τεχνολογίες και σε συστήματα Α.Π.Ε..

Συνδυασμός ενεργειακής αποδοτικότητας και «ευφυΐας» στα κτίρια
Η διασφάλιση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι απαραίτητη, με το IsZEB να προχωρά ένα βήμα παρακάτω, εξετάζοντας συνδυαστικά τη σημασία της «ευφυΐας» στα κτίρια. To IsZEB έχει αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο χρήστης μηχανικός μπορεί να υλοποιήσει Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, να υπολογίσει τον Δείκτη Ευφυούς Ετοιμότητας κτιρίων και να τα αξιολογήσει βάσει του Προτύπου IsZEB. Η μεθοδολογία αξιολόγησης IsZEB, δε λαμβάνει υπόψιν τα χαρακτηριστικά των κτιρίων με παθητικό τρόπο, όπως τα υφιστάμενα στην αγορά πρότυπα, αλλά δυναμικά. Ταυτοχρόνως, εντάσσει στη μεθοδολογία του επιπλέον επίπεδα ελέγχου, τα οποία στοχεύουν στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενός κτιρίου από πλευράς επίτευξης σύγχρονων συνθηκών λειτουργίας, διαμονής και χρήσης αυτού από τους ενοίκους του.

Το Πρότυπο IsZEB δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική προσέγγιση βέλτιστων πρακτικών. Η εφαρμογή του Προτύπου, αναδεικνύει τη δυνατότητά του να ενοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της κατασκευής ή ανακατασκευής κτιρίων. Με την επιτυχή εφαρμογή του στο Έκθεμα, καθώς και σε άλλες κτιριακές υποδομές διαφορετικής χρήσης και λειτουργικότητας, το Πρότυπο IsZEB αποτελεί όχι μόνο μια ιδανική πρακτική, αλλά και ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την εξέλιξη της βιώσιμης κατασκευής και την ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου. Τα οφέλη είναι πολλά, και αφορούν τόσο τον επιθεωρητή μηχανικό, όσο και τους τελικούς χρήστες των κτιρίων. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του IsZEB ώστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, και να γίνεται και εσείς Μέλη του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος μας.