Για τρίτη συνεχή φορά, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και ο μεγαλύτερος όμιλος κλαδικών εκδόσεων και events, η εταιρεία Boussias, ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνδιοργανώνουν το συνέδριο για το οικοσύστημα της Building Information Modeling (ΒΙΜ).

Ηπορεία είναι ξεκάθαρη: Η ΒΙΜ ήρθε και στη χώρα μας όχι απλά για να προσφέρει ένα ακόμη εργαλείο σχεδιασμού, αλλά για να αλλάξει τον τρόπο που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν τα έργα. Ήρθε για να αλλάξει τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της αγοράς, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και το επιχειρηματικό μοντέλο των εταιρειών. Ήρθε για να φέρει μια ψηφιακή επανάσταση που θα εξοικονομεί σημαντικούς πόρους και πολύτιμο χρόνο, διευρύνοντας την έννοια της διαλειτουργικότητας στην κατασκευαστική αγορά.

Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, το ΒΙΜ Conference καταφτάνει για να ανοίξει ένα παράθυρο σε ένα πολύ σύντομο μέλλον με αλλαγές που ωφελούν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των κατασκευών και περαιτέρω… απειλούν όσους αρνούνται να προσαρμοστούν. Στο φετινό συνέδριο θα δοθούν απαντήσεις σε καίρια ζητήματα όπως:

  • Ποιος θα είναι ο προσανατολισμός μέσω Κανονισμών και Κινήτρων της Δημόσιας Διοίκησης στη χρήση της ΒΙΜ για τον ελληνικό κλάδο;
  • Με ποια τεχνικά και εκπαιδευτικά εργαλεία θα επιτευχθεί η ομαλή ψηφιακή μετάβαση του οικοσυστήματος των κατασκευών, ίσως με οδηγούς τις Πολυτεχνικές Σχολές της Ελλάδας;
  • Η Ανάπτυξη Προτύπων και της Πιστοποίησης των Κατασκευών μέσω ΒΙΜ, λειτουργεί ως όχημα για την θεσμοθέτηση της ΒΙΜ.
  • Ο ρόλος του κράτους στη θεσμοθέτηση της ΒΙΜ, θα πρέπει να είναι ηγετικός: αν δεν αναληφθεί τέτοιος ηγετικός ρόλος εκ των άνω θεσμοθέτησης της ΒΙΜ στην προκήρυξη έργων, είναι πιθανή η συνέχιση της περιορισμένης και άνισης υιοθέτησης της τεχνολογίας των πληροφοριών από τον κλάδο, πράγμα που θα περιόριζε τις δυνατότητές του για σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητάς του και της αξιοποίησης των πόρων.
  • Πώς από το ΒΙΜ περνάμε στην εποχή του Digital Twin.
  • Κοινό περιβάλλον δεδομένων και διαλειτουργικότητα, cloud services.
  • Ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων για την Ολοκληρωμένη Παράδοση και Παραλαβή του Έργου.
  • Προσδιορισμός συνεπών τρόπων εργασίας με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας – Ανάλυση κόστους-οφέλους σε υπάρχοντα έργα.
  • Διάδοση και προώθηση της κοινής αξίας πελατών και της αλυσίδας εφοδιασμού με στόχο την αλλαγή των συμπεριφορών.

Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, όλοι όσοι συμμετέχουν στην κατασκευαστική αγορά πρέπει να δώσουν το «παρών» στο ΒΙΜ Conference, γιατί η ΒΙΜ ήρθε για να μείνει. Και όποιος θα αργήσει να ανεβεί στο άρμα της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα μείνει πίσω.