Λύση στο σχεδιασμό σύγχρονων κτιρίων με μεγάλα ανοίγματα και λεπτές αρχιτεκτονικές γραμμές προσφέρει η INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. με το ANTAEUS HPC, το καινοτόμο έτοιμο σκυρόδεμα που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα της κατασκευής.

Προτεραιότητα και δέσμευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ αποτελεί η δημιουργία αξίας για τον πελάτη, προσφέροντας προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας, που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και προσφέρουν υψηλού επίπεδου εξυπηρέτηση και εντυπωσιακές δυνατότητες χρήσης στους επαγγελματίες των κατασκευών. Ένα τέτοιο καινοτόμο δομικό υλικό, που ανταποκρίνεται ιδανικά στη σύγχρονη ανάγκη για βιώσιμες κατασκευές, είναι το σκυρόδεμα ANTAEUS.

Το ANTAEUS είναι σκυρόδεμα υψηλών επιδόσεων (HPC – High Performance Concrete), δημιουργήθηκε μετά από μακρόχρονη έρευνα και σχεδιάστηκε για να προσφέρει απαράμιλλα τεχνικά πλεονεκτήματα:

  • Κατηγορίες αντοχής C50/60 και C60/75, C70/85, C80/95 και C90/105
  • Εξαιρετική ανθεκτικότητα στα βλαπτικά περιβάλλοντα έκθεσης της κατασκευής
  • Υψηλό μέτρο ελαστικότητας
  • Ιδανική ρεολογική συμπεριφορά στην άντληση και διάστρωση

Είναι διαθέσιμο σε κοκκομετρίες αδρανών υλικών που κυμαίνονται από 4mm έως και 31,5mm, ανάλογα με την κατηγορία αντοχής, ώστε να μπορεί να προσφέρει σημαντική αξία σε κατασκευές με πολύ πυκνό οπλισμό. Παράλληλα, μπορεί να αντληθεί μέσω δικτύου σε ύψη άνω των 250 μέτρων, ώστε να εξυπηρετήσει τις κατασκευαστικές απαιτήσεις των ουρανοξυστών που θα κατασκευάζονται στην ανάπλαση του μητροπολιτικού πόλου στο Ελληνικό.

Η απάντηση στις απαιτήσεις των υψηλών κτιρίων, και όχι μόνο
Τα καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά του ANTΑEUS HPC μειώνουν σημαντικά τους σχεδιαστικούς περιορισμούς σε μελετητές και αρχιτέκτονες, δίνοντας τους την ευελιξία να δημιουργήσουν κατασκευές σε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές γραμμές (όπως το συγκρότημα πολυτελών κατοικιών Vital Blue της Επίκυκλος), με βελτιωμένη ανθεκτικότητα και ασφάλεια απέναντι στα φυσικά φαινόμενα. Για ειδικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές το ANTAEUS HPC μπορεί να διατεθεί και σε λευκό χρώμα. Λόγω των υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεών του, το ANTAEUS HPC κατατάσσεται στην κατηγορία Α+, σύμφωνα με το καινοτόμο σύστημα αξιολόγησης VESTA™ της INTERBETON.

Η επιλογή του ANTAEUS HPC στη σύγχρονη κατασκευή αποτελεί μονόδρομο αξίας αφού συμβάλει στον βέλτιστο σχεδιασμό της κατασκευής με μεγιστοποίηση του ωφέλιμου χώρου και μεγαλύτερα ανοίγματα μεταξύ των κατακόρυφων στοιχείων. Η αύξηση της ωφέλιμης επιφάνειας του έργου βελτιώνει την απόδοση κεφαλαίου σε εταιρίες Real Estate που σχεδιάζουν κτιριακά έργα κατοικιών ή γραφείων.

Στη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης
Ο σχεδιασμός του ANTAEUS HPC πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής:

  • Συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του ισοδύναμου ανθρακικού αποτυπώματος ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευής,
  • Επεκτείνει αποτελεσματικά τον ωφέλιμο κύκλο ζωής της κατασκευής, μειώνοντας την ανάγκη επισκευών και την επιπλέον ενσωμάτωση διοξειδίου του άνθρακα από επισκευαστικά υλικά.

Το ANTAEUS HPC παράγεται και διατίθεται από τις υπερσύγχρονες, πλήρως αυτοματοποιημένες μονάδες σκυροδέματος της INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., συνοδεύεται από πράσινη ταυτότητα (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION – EPD), ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητές του έχουν βελτιστοποιηθεί και τεκμηριωθεί σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.