Τους στόχους και τις ενέργειες της Alumil για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση αποτυπώνει το νέο τριετές πλάνο ESG που δημοσιοποίησε πρόσφατα η εταιρεία, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση που θέλει τις επιχειρήσεις και τα στελέχη C-Level να αξιολογούν τη βιωσιμότητα ως την πιο σημαντική προτεραιότητα και να αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε βιώσιμες πρακτικές. Ως μία από τις πλέον προηγμένες εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο και μία από τις 35 εταιρείες που είναι εισηγμένες στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Alumil θέτει ολοένα και υψηλότερους στόχους στους τομείς του ESG, φέρνοντας την ενίσχυση της βιωσιμότητας στο επίκεντρο της λειτουργίας της και ανάγοντάς την σε κορυφαία προτεραιότητα στρατηγικής σημασίας, με τις ενέργειές της να εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη χρήση καθαρότερων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Επενδύσεις 13 εκατ. στον τομέα παραγωγής πράσινης ενέργειας
Σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τον νέο κλιματικό νόμο, ένας από τους πιο φιλόδοξους στόχους που θέτει η Alumil στο νέο της πλάνο ESG, είναι η μετατροπή της σε περιβαλλοντικά ουδέτερη εταιρεία έως το 2030. Για να το πετύχει αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, με τη χρήση πράσινου, ανακυκλωμένου αλουμινίου, και κυρίως στη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Στο πλαίσιο των στόχων ESG που έχει θέσει η εταιρεία με ορίζοντα το 2030, προγραμματίζονται επενδύσεις ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα παραγωγής πράσινης ενέργειας που προβλέπουν την εγκατάσταση σταθμού φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 20MW. Μέσω του σταθμού που υπολογίζεται ότι θα παράγει 27GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, η Alumil φιλοδοξεί να πετύχει πάγιες επιδιώξεις της, όπως η κάλυψη των ετήσιων ενεργειακών αναγκών της σε ποσοστό 82% και η σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Αυτή τη στιγμή μάλιστα, η εταιρεία μελετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την εφαρμογή της στις εγκαταστάσεις της στο Κιλκίς έως το τέλος του 2023.

Ο στόχος για τις ΑΠΕ
Σε ό,τι αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο ενδιάμεσος στόχος που θέτει η Alumil είναι αύξηση κατά 38% της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις εγκαταστάσεις της έως το 2025. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι από το 2013 η εταιρεία έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα στο χυτήριό της, μέσω των οποίων επιτυγχάνει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 90 τόνους σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο. Επιπλέον, το 2021 η Alumil είχε προχωρήσει στην εγκατάσταση 218 φωτοβολταϊκών πάνελ συνολικής ισχύος 50KW στα γραφεία της στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, βοηθώντας στο να μειωθεί περαιτέρω το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας κατά περίπου 35 τόνους σε ετήσια βάση.

Η συνεισφορά στο πρόγραμμα Flex2Energy
Παράλληλα, η Alumil είναι μία από τις έξι ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν ενεργά στο εμβληματικό για τον τομέα της ενέργειας, ευρωπαϊκό έργο Flex2Energy. Ένα καινοτόμο έργο με προϋπολογισμό 21,2 εκατ., που χρηματοδοτείται με 15,7 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την εγκατάσταση του πρώτου εργοστασίου παραγωγής εύκαμπτων διάφανων φωτοβολταϊκών, το οποίο αποτελεί το μέλλον της Ευρώπης για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και ενεργειακά αυτόνομων κτιρίων, αλλά και για την δημιουργία της πράσινης βιομηχανίας. Η συμβολή της Alumil στην εκπλήρωση των στόχων του Flex2Energy είναι κομβικής σημασίας, καθώς έχει αναλάβει τον σχεδιασμό νέου συστήματος υαλοπετάσματος το οποίο θα φιλοξενεί καινοτόμα οργανικά φωτοβολταϊκά συστήματα και τη δοκιμαστική εφαρμογή της συνολικής λύσης σε κτίριο στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Κιλκίς.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build