Τις απαραίτητες γνώσεις, προκειμένου να πιστοποιήσουν την εταιρεία τους για το Building Information Modeling (BIM) προσφέρει στους συμμετέχοντες στο σχετικό σεμινάριο που διοργανώνει η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο αναλύει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του προτύπου ISO 19650-2, το οποίο και αφορά στη διαχείριση των κατασκευαστικών πληροφοριών κατά την υλοποίηση έργων με ΒΙΜ ενώ απευθύνεται σε εκπροσώπους αρχών ανάθεσης κατασκευαστικών έργων, σε μελετητές, σε μηχανικούς κατασκευών και σε συμβούλους συστημάτων διαχείρισης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το BIM συντελεί κομβικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου. Το BIM βασίζεται στη δημιουργία έξυπνων ψηφιακών μοντέλων, μέσω συνεργατικών τρόπων εργασίας, για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών ταχύτερα, οικονομικότερα, με καλύτερη ποιότητα, με ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αντίστοιχα, για την επιβεβαίωση της εφαρμογής του Building Information Modelling (BIM) απαιτείται η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση δράσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 19650-2, το οποίο και αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων.

Συνεπώς, η πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά ISO 19650-2 αποτελεί τη μοναδική έξωθεν επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής του για τη διαχείριση πληροφοριών (ΒΙΜ) σε διάφορους κλάδους, στάδια και τοποθεσίες.

Με αυτά τα δεδομένα, η θεματολογία του σεμιναρίου καλύπτει την ορολογία του προτύπου ISO 19650-1, αναλύει τις απαιτήσεις εφαρμογής από τα εμπλεκόμενα μέρη ενώ περιγράφει την αρμοδιότητα διαχείρισης των πληροφοριών και τον τρόπο εφαρμογής τους από τους Οργανισμούς.

Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

  • Εισαγωγή στο BIM και στη σειρά των Διεθνών Προτύπων ISO 19650
  • Βασικές αρχές και έννοιες του BIM σύμφωνα με το ISO 19650-1
  • Εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση και στην εφαρμογή του 19650-2
  • Βασικές τεχνολογικές έννοιες του ΒΙΜ
  • Επισκόπηση των απαιτήσεων διαχείρισης των πληροφοριών του ΒΙΜ σύμφωνα με το ISO 19650-2
  • Λεπτομερής ανάλυση των απαιτήσεων εφαρμογής του ISO 19650-2
  • Βασικά συμπεράσματα για την υλοποίηση των απαιτήσεων του ISO 19650-2 από τα εμπλεκόμενα μέρη

Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 16 ώρες και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην ελληνική γλώσσα στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ο κ. Άλκης Γρέβιας, Επικεφαλής Επιθεωρητής της TÜV HELLAS (TÜV NORD) τόνισε: «Το BIM είναι πλέον βασικό εργαλείο του κατασκευαστικού κλάδου και η εξοικείωσή με τις πρακτικές και τα μοντέλα του απαραίτητη προϋπόθεση για τους επαγγελματίες του χώρου. Το σεμινάριο της TÜV HELLAS (TÜV NORD) όχι μόνο διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο των συμμετεχόντων, αλλά και θέτει τις βάσεις για την πιστοποίηση της εταιρείας τους με το σχετικό πρότυπο ISO 19650-2. Εξασφαλίζοντας έτσι την επιβεβαίωση της σωστής εφαρμογής με την αξιοπιστία της TÜV HELLAS (TÜV NORD)».